Ministerstwo Obrony Narodowej utworzy Akademię Sztuki Wojennej (ASW) w miejsce Akademii Obrony Narodowej (AON). Tak wynika z projektu ustawy o utworzeniu ASW, która ma wejść w życie 1 lipca 2016 r.
Podstawowym celem nowej szkoły wyższej będzie zapewnienie polskiej armii nowoczesnych studiów strategicznych. Do zadań ASW będzie także należało kształcenie osób cywilnych w dziedzinie bezpieczeństwa narodowego i obronności państwa, zwłaszcza na potrzeby administracji centralnej i samorządu terytorialnego.
ASW będzie również ośrodkiem eksperckim prowadzącym badania na temat sytuacji geopolitycznej i militarnej na świecie.
– Podjęte działania wynikają z potrzeb i oczekiwań Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej. Jednocześnie zapewniają ministrowi wpływ na kształcenie i kształtowanie postaw kadry oficerskiej – uzasadnia MON.
Nowa uczelnia przejmie nie tylko mienie AON, lecz także jej żołnierzy, studentów, doktorantów, słuchaczy i kursantów. Przejęte wydziały nie stracą uprawnień do prowadzenia kierunków oraz nadawania stopni naukowych.
Z przekształcenia szkoły mogą być niezadowoleni pracownicy Akademii Obrony Narodowej. Co prawda zostaną oni również przejęci przez ASW, ale ich stosunek pracy wygaśnie po dwóch miesiącach od wejścia w życie ustawy, jeżeli przed upływem tego terminu nie zostaną im zaproponowane nowe warunki zatrudnienia i płacy albo nie zostaną przez nich przyjęte.
Etap legislacyjny
Projekt w trakcie konsultacji