Od 4 września w szkołach pojawi się nowy przedmiot: biznes i zarządzanie, czyli BiZ. Zastąpi on podstawy przedsiębiorczości i przedmioty ekonomiczne. Największe zmiany dotyczyć będą formuły prowadzonych zajęć, która ma bazować na pracy zespołowej i metodzie projektowej.

Biznes i zarządzanie - tego przedmiotu w szkołach brakowało

Jak ocenia Marcin Bruszewski, ekspert ds. edukacji, wiceprezes Fundacji Zwolnieni z Teorii, to, co najbardziej wybrzmiewa z lektury ramy programowej to praca zespołowa realizowana przy długofalowym projekcie, czego dotychczas w wielu szkołach brakowało. - A szkoda, bo potem w życiu dorosłym okazuje się, że ta umiejętność pracy z innymi, tłumaczenia im swoich racji, przekonywania czy negocjowania ma ogromne znaczenie. Z mojej perspektywy wprowadzenie do podstawy programowej prawdziwej pracy projektowej uczniów to przełomowy moment dla polskiego systemu edukacji - ocenił ekspert.

Biznes i zarządzanie - rozszerzenie kompetencji "4K"

Jego zdaniem nowy kierunek to kształcenie kompetencji 4k: kooperacji, kreatywności, komunikacji i krytycznego myślenia. Mniej makroekonomii, więcej pracy zespołowej. Biznes i zarządzanie będzie zajęciami obowiązkowymi w szkołach ponadpodstawowych: w szkołach branżowych 1 stopnia, liceach oraz technikach. Przedmiot został dodany do listy rozszerzeń maturalnych, w tym, jak podaje do informacji Ministerstwo, 30% wyniku z matury będzie stanowił projekt zespołowy uczniów. Najnowsze dane Głównego Urzędu Statystycznego z czerwca 2023 r. wykazały, że o 8 proc. wzrosła ilość uczniów szkół ponadpodstawowych w porównaniu z poprzednim rokiem szkolnym. Jednocześnie odnotowano spadek o 0,7 proc. ilości nauczycieli, a to oni zmierzą się z prowadzeniem zajęć, ułożeniem nowych scenariuszy lekcji i programu nauczania z uwzględnieniem formuły przedmiotu biznes i zarządzanie.

Biznes i zarządzanie - jakie są największe wyzwania dla nauczycieli?

Jak wykazały niezależne badania agencji badawczej na zlecenie Fundacji Zwolnieni z Teorii, ponad 72 proc. nauczycieli, za największe wyzwanie wskazuje koncentrację przedmiotu na zarządzaniu projektami i projektach zespołowych. Fundacje Zwolnieni z Teorii oraz Empiria i Wiedza razem z partnerami: uczelniami, firmami i instytucją publiczną, wysłały do tego czasu tysiąc pakietów materiałów pt. "Narzędziownik nauczyciela przedmiotu biznes i zarządzanie.", które wesprą kadrę edukatorów w Polsce, a w sierpniu planują przesłać kolejne serie. Przewodniki zawierają: szkolenie online w formie e-learningu, czyli poradnik, służący do monitorowania efektów pracy uczniów, w tym przykładowe zrealizowane projekty, do tego pakiet fizycznych materiałów, dostępnych przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego.

Anna Falecka