Nowy tryb odwoławczy miałby wejść w życie w przyszłym roku. Już w tym maturzyści przygotowujący odwołanie według starych zasad, będą mogli zrobić zdjęcie swojej pracy i na jego podstawie napisać wniosek.

Absolwent, który pisał maturę i widzi błędy w interpretacji klucza, a Okręgowa Komisja Egzaminacyjna się z nim nie zgodzi, będzie mógł się odwołać od wyniku - mówi minister edukacji Anna Zalewska.