Wnioski o świadczenie z programu "Dobry Start" można składać już od miesiąca. I jak powiedziała prezes ZUS, od 1 lipca złożono ich blisko 2 mln. O co ubiegają się rodzice uczących się dzieci? I co jeszcze warto wiedzieć o świadczeniu?

W ramach programu "Dobry Start" rodzice dzieci, które wciąż jeszcze się uczą, będą mogli otrzymać pieniądze na szkolną wyprawkę. Co ważne, świadczenie to nie jest zależne od dochodów. Nie oznacza to jednak, że nie ma warunków, jakie należy spełnić.

"Dobry Start" - warunki otrzymania świadczenia

O świadczenie mogą starać się rodzice dziecka, które:

  • uczy się w szkole,
  • nie skończyło jeszcze 20. lub 24 lat jeśli jest dzieckiem z niepełnosprawnością.

Ważnym warunkiem otrzymania świadczenia jest złożenie wniosku do 30 listopada 2023 roku.

Uwaga: Rodzice, którzy chcieliby otrzymać wypłatę świadczenie do 30 września powinni złożyć wniosek do końca sierpnia.

Wniosek należy złożyć drogą elektroniczną, za pomocą Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS, bankowości elektronicznej lub portalu Emp@tia oraz aplikacji mZUS.

Przypominamy, że wsparcie w postaci wyprawki "Dobry Start" przysługuje tylko raz w roku i wynosi ono 300 zł. i powinno zostać przeznaczone na zakup przedmiotów niezbędnych do nauki dziecka, w tym książek i zeszytów.