W tym roku w pełni zaczęła obowiązywać reforma obniżająca wiek szkolny. Dziecko mogło jednak iść do szkoły rok później po uzyskaniu odpowiedniej opinii z poradni psychologiczno - pedagogicznej.

Z możliwości "wstrzymania" w obecnym roku szkolnym skorzystali rodzice 20 procent sześciolatków.

1 września 2015 roku naukę w pierwszej klasie szkoły podstawowej rozpoczęło 536 763 uczniów, w tym 318 375 uczniów sześcioletnich. Około 91 tysięcy dzieci sześcioletnich uzyskało opinię o odroczeniu obowiązku szkolnego, co stanowi 21 procent całej populacji dzieci sześcioletnich.

Jedna z głównych obietnic wyborczych Prawa i Sprawiedliwości dotyczy przywrócenia obowiązku szkolnego dla dzieci siedmioletnich.