statystyki

Dotacja przysługuje na przedszkolaka, a nie na miejsca w przedszkolach, do których został zapisany

autor: Marcin Nagórek22.07.2015, 08:58; Aktualizacja: 22.07.2015, 11:22
Pingwin rządzi

Podstawą udzielenia dotacji jest, zgodnie z ww. przepisem, podanie planowanej liczby uczniów w terminie do 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji, a więc ze znacznym wyprzedzeniem.źródło: ShutterStock

Nasza gmina przekazuje dotacje na niepubliczne przedszkola. Jest jednak problem z tym, że często to samo dziecko jest zapisane do dwóch przedszkoli. Zgodnie z przepisami ustawy o systemie oświaty dotacje przysługują na każdego ucznia. Czy w tych przypadkach dotacja ma być przekazywana na to samo dziecko do obu przedszkoli, czy tylko do jednego, czyli idzie za dzieckiem? Jak rozwiązać problem przedszkoli dyżurnych w okresie wakacji, gdy uczęszczają do nich dzieci z innych macierzystych przedszkoli?

Użycie przez ustawodawcę w art. 90 ust. 2b ustawy z 7 września 1991 r. o systemie oświaty sformułowania „na każdego ucznia” należy interpretować jako rzeczywistą liczbę uczniów. Oznacza to, że rozliczenie dotacji powinno być dokonywane na podstawie faktycznej liczby uczniów w całym roku budżetowym, a nie liczby uczniów wskazanej we wniosku o udzielenie dotacji. W trakcie roku budżetowego liczba uczniów może ulegać zmianie i odbiegać od wskazanej we wniosku o udzielenie dotacji. Oznacza to, że w sytuacji, gdy liczba uczniów w danym miesiącu jest wyższa od zgłoszonej, to dotacja przysługuje na wyższą, a gdy jest niższa, to na niższą liczbę uczniów. Wówczas spadek liczby uczniów w trakcie roku budżetowego wiąże się ze zmniejszeniem dotacji i koniecznością zwrotu nadmiernie pobranej (por. wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z 29 lutego 2012 r., sygn. akt II GSK 42/11 oraz wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z 24 lutego 2010 r., sygn. akt I SA/Bk 560/09).

Uprawniony podmiot

W kontekście powyższego należy przyjąć, że prawdopodobną intencją ustawodawcy przy formułowaniu art. 90 ust. 2b ustawy o systemie oświaty było przyjęcie koncepcji, iż dotacja przysługuje co prawda na każdego ucznia, jednak nie może być tak, że ten sam uczeń jest wykazywany do dotacji przez więcej niż jedną placówkę oświatową. Podobne stanowisko – zgodnie z zapisami w uchwałach dotacyjnych – zajął m.in. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie w wyroku z 24 października 2013 r., sygn. akt III SA/Lu 586/13, w wyroku z 13 lutego 2014 r., sygn. akt III SA/Lu 896/13 oraz w wyroku z 7 listopada 2013 r., sygn. akt III SA/Lu 568/13. Jednak ten ostatni wyrok został w części uchylony przez Naczelny Sąd Administracyjny 28 kwietnia 2015 r. Z tym że skarga kasacyjna obejmująca zarzuty naruszenia prawa przez organ dotujący w ww. zakresie przedmiotowym została prawomocnie odrzucona, a w pozostałej części oddalona. Przedmiotem badania sądów (chodzi o dwa ostatnie orzeczenia) był m.in. następujący zapis w uchwale dotacyjnej: „Dotacja jest udzielana na każdego ucznia lub wychowanka, na zasadach opisanych w ust. 2–12, z zastrzeżeniem, iż kwota dotacji przypadająca na konkretnego ucznia lub wychowanka może być przekazana w danym miesiącu tylko jednemu podmiotowi uprawnionemu do otrzymywania dotacji”. Sądy nie dopatrzyły się naruszenia prawa w kontekście takiego brzmienia uchwały dotacyjnej.

Powyższe stanowisko w żaden sposób nie ogranicza bowiem praw podmiotów, którym przysługują dotacje. W szczególności nie narusza zasad udzielania dotacji, określonych dla niepublicznych przedszkoli w art. 90 ust. 2b ustawy o systemie oświaty. Wspomniane stanowisko nie dotyczy bowiem sytuacji udzielania dotacji, lecz sytuacji, w której w tym samym miesiącu do dotacji na tego samego ucznia byłyby uprawnione dwa podmioty.


Pozostało 68% tekstu

Prenumerata wydania cyfrowego

Dziennika Gazety Prawnej
9,80 zł
cena za dwa dostępy
na pierwszy miesiąc,
kolejny miesiąc tylko 79 zł
Oferta autoodnawialna
KUPUJĘ

Pojedyncze wydanie cyfrowe

Dziennika Gazety Prawnej
4,92 zł
Płać:
KUPUJĘ
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy INFOR Biznes. Kup licencję

Polecane

Reklama

Twój komentarz

Zanim dodasz komentarz - zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.

Widzisz naruszenie regulaminu? Zgłoś je!

Dowiedz się więcej

Galerie

Polecane