Po raz 17. Dziennik Gazeta Prawna wyłonił zwycięzców Rankingu Wydziałów Prawa. W tym roku maksymalnie można było uzyskać 117 pkt. Poniżej prezentujemy wyniki, w których zostały zawarte zarówno uczelnie publiczne, jak i niepubliczne.

UCZELNIE PUBLICZNE

Miejsce w rankingu w 2023 r. Poprzedni wynik Łączna liczba uzyskanych punktów Liczba punktów uzyskanych w poszczególnych częściach rankingu Łączna liczba studentów Strona www
2022 r. 2021 r. 2020 r. 2019 r. 2018 r. 2017 r. Kadra Jakość i siła kształcenia Wymogi i jakość absolwentów Zdawanie studentów na aplikację
Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego
1 1 1 2 2 1 1 102,2 25,5 41,5 26,9 8,3 2512 www.uj.edu.pl
Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego
2 2 4 3 3 3 3 99,4 27,5 41,5 25 5,4 2110 www.uni.wroc.pl
Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
3 2 2 1 1 2 2 98,15 26,5 40 25,75 5,9 3392 www.uw.edu.pl
Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
4 6 6 10 9 7 7 95,15 24 39,5 25,05 6,6 2151 www.us.edu.pl
Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
5 3 3 5 12 6 5 94 27 36,5 24,9 5,6 1773 www.amu.edu.pl
Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego
6 4 5 6 5 Nie brał udziału 8 92,3 23 39,5 23,2 6,6 1301 www.ug.edu.pl
Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego
7 11 12 13 13 13 10 89,9 20 39,5 25,3 5,1 1132 www.usz.edu.pl
Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
8 5 9 8 6 10 11 89,45 20 41,5 22,25 5,7 1266 www.umcs.pl
Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II
9 7 8 9 11 11 13 88,8 25 36 23,3 4,5 983 www.kul.pl
Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego
10 10 7 4 4 4 6 87,55 23,5 36,5 21,75 5,8 1486 www.uni.lodz.pl
Wydział Prawa Uniwersytetu w Białymstoku
11 8 10 7 8 5 4 84,3 23 39,5 19,5 2,3 980 www.uwb.edu.pl
Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
12 9 Nie brał udziału Nie brał udziału Nie brał udziału 9 9 83,85 22,5 38 18,65 4,7 1370 www.umk.pl
Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
13 12 11 11 7 8 12 78,9 18,5 36,5 21,80 2,1 1066 www.uwm.edu.pl
Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
14 13 14 12 10 12 13 75,4 21 28 24 2,4 1366 www.uksw.edu.pl
Wydział Prawa i Nauk Społecznych Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach
15 Nie brał udziału 16 Nie brał udziału Nie brał udziału Nie brał udziału Nie brał udziału 70,5 14,5 29,5 25 1,5 383 www.ujk.edu.pl
Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego
16 14 13 14 14 14 14 70,25 20,5 30,5 16,75 2,5 537 www.uni.opole.pl
Instytut Prawa i Administracji Uniwersytetu Pomorskiego w Słupsku*
17 Nie brał udziału Nie brał udziału Nie brał udziału Nie brał udziału Nie brał udziału Nie brał udziału 70 18 28,5 23,5 0 126 www.upsl.edu.pl
Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Zielonogórskiego
18 16 15 15 Nie brał udziału Nie brał udziału Nie brał udziału 69,5 18,5 28,5 19,5 3 491 www.uz.zgora.pl
Instytut Prawa Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
19 17 18 Nie brał udziału Nie brał udziału Nie brał udziału Nie brał udziału 68,85 17 34,5 13,75 3,6 608 www.uek.krakow.pl
Wydział Prawa i Ekonomii Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy**
Nie był klasyfikowany Nie brał udziału Nie brał udziału Nie brał udziału Nie brał udziału Nie brał udziału Nie brał udziału 45,5 12,5 24,5 8,5 0 215 www.ukw.edu.pl
* poprzednia nazwa uczelni: Akademia Pomorska w Słupsku** uczelnia nie bierze udziału w klasyfikacji z uwagi na rozpoczęcie kształcenia na kierunku prawo od roku akademickiego 2021/2022

UCZELNIE NIEPUBLICZNE

Miejsce w rankingu w 2023 r. Poprzedni wynik Łączna liczba uzyskanych punktów Liczba punktów uzyskanych w poszczególnych częściach rankingu Łączna liczba studentów Strona www
2022 r. 2021 r. 2020 r. 2019 r. 2018 r. 2017 r. Kadra Jakość i siła kształcenia Wymogi i jakość absolwentów Zdawanie studentów na aplikację
Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
1 1 1 1 1 1 1 93,05 21,5 39,5 30,75 1,3 942 www.lazarski.pl
Akademia Kujawsko-Pomorska w Bydgoszczy*
2 3 3 6 5 8 Nie brała udziału 85,4 21 41,5 22,4 0,5 131 www.kpsw.edu.pl
Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie
3 2 2 2 2 2 3 80,15 19,5 35,5 23,75 1,4 1093 www.kozminski.edu.pl
Akademia Humanitas w Sosnowcu**
4 4 5 7 7 5 6 75,8 21,5 33,5 20,6 0,2 358 www.humanitas.edu.pl
Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
5 5 4 4 6 7 4 73,8 17,5 35,5 19,9 0,9 646 www.ka.edu.pl
Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Gdyni
6 7 7 3 3 4 5 69,35 19 26,5 22,95 0,9 370 www.wsaib.pl
SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny w Warszawie
7 6 6 5 4 6 7 68,75 14,5 32,5 20,75 1 591 www.swps.pl
Collegium Humanum Szkoła Główna Menedżerska w Warszawie
8 8 Nie była klasyfikowana Nie brała udziału Nie brała udziału Nie brała udziału Nie brała udziału 64,5 19 25 19,25 1,25 1255 www.humanum.pl
Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie
9 Nie brała udziału 9 11 11 11 9 61,15 18 29 14,15 0 270 www.vizja.pl
Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu***
10 9 8 8 8 10 9 51,15 12,5 16 21,55 1,1 522 www.prawowroclaw.edu.pl
Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach****
11 10 10 9 10 12 Nie brała udziału 49,25 16,5 20,5 12,25 0 124 www.gwsh.pl
Uniwersytet WSB MERITO we Wrocławiu*****
12 11 12 10 9 9 8 38,85 10,5 14,5 13,25 0,6 284 www.merito.pl
Wyższa Szkoła Umiejętności Społecznych im. prof. Michała Iwaszkiewicza w Poznaniu
13 13 11 12 12 13 11 34,85 9,5 13 11,75 0,6 130 www.wsus.pl
Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Sługi Bożego Roberta Schumana w Radomiu******
Nie była klasyfikowany Nie była klasyfikowany Nie brała udziału Nie brała udziału Nie brała udziału Nie brała udziału Nie brała udziału 29,5 10 12,5 7 0 8 www.eust.pl
* poprzednia nazwa uczelni: Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy** poprzednia nazwa uczelni: Wyższa Szkoła Humanitas w Sosnowcu*** poprzednia nazwa uczelni: Wyższa Szkoła Prawa im. Heleny Chodkowskiej**** poprzednia nazwa uczelni: Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korfantego w Katowicach***** poprzednia nazwa uczelni: Wyższa Szkoła Bankowa****** uczelnia nie bierze udziału w klasyfikacji z uwagi na niewielką liczbę studentów, którzy kształcą się na kierunku prawo w roku akademickim 2022/2023