Uczniowie VIII klasy szkoły podstawowej oraz szkół artystycznych, realizujący kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej, w klasie o zakresie nauczania odpowiadającym klasie ósmej, rozpoczęli właśnie drugi z egzaminów ósmoklasisty – matematykę.

Egzamin ósmoklasisty 2023 z matematyki rozpoczął się 24 maja o godzinie 9.00 i standardowo potrwa on 100 minut. Uczniowie z niepełnosprawnością intelektualną, słabowidzący, słabosłyszący, z dysleksją oraz z zespołem Aspergera, którzy posiadają odpowiednie zaświadczenia, mogli otrzymać na niego dodatkowe50 minut.

Jakie zadania na dzisiejszym egzaminie ósmoklasisty z matematyki?

Patrząc na wytyczne określone w wymaganiach egzaminacyjnych, na dzisiejszym egzaminie ósmoklasisty z matematyki możemy spodziewać się m.in. zadań wymagających od uczniów nieskomplikowanych obliczeń w pamięci, weryfikowania i interpretowania otrzymanych wyników oraz oceny sensowności rozwiązania. Uczniowie liczący na dobre wyniki z egzaminu ósmoklasisty powinni także bez problemu interpretować danei graficzne przedstawienia danych.

W wymaganiach egzaminacyjnych dot. matematyki czytamy również o umiejętności używania języka matematycznego do opisu rozumowania i uzyskanych wyników, dostrzegania regularności, podobieństw oraz analogii i formułowaniu wniosków na ich podstawie.

Stosowanie strategii wynikającej z treści zadania, tworzenie strategii rozwiązania problemu, również w rozwiązaniach wieloetapowych oraz w takich, które wymagają umiejętności łączenia wiedzy z różnych działów matematyki, to kolejne punkty w opisanych wymaganiach. Co jeszcze może pojawić się na egzaminie ósmoklasisty z matematyki?

Matematyka na egzaminie ósmoklasisty 2023

Uczniowie piszący dzisiejszy egzamin ósmoklasisty z matematyki nie powinni być zaskoczeni zadaniami wymagającymi od nich używania prostych, dobrze znanych obiektów matematycznych, interpretowania pojęć matematycznych i operowania obiektami matematycznymi. Wiemy też, że kłopotu nie powinno sprawiać uczniom przeprowadzanie prostych rozumowań, podawanie argumentów uzasadniających poprawność rozumowania oraz rozróżnianie dowodu od przykładu. Czy jednak wszystkie opisane umiejętności faktycznie przydadzą się na dzisiejszym egzaminie?

O tym, jak konkretnie wyglądają umieszczone na arkuszach egzaminacyjnych zadania przekonamy się o godzinie 13.00, kiedy arkusze egzaminacyjne z matematyki zostaną opublikowane przez CKE.

Egzamin ósmoklasisty 2023 z matematyki - arkusze i odpowiedzi

Chwilę po godzinie 13.00 arkusze egzaminacyjne z matematyki oraz proponowane odpowiedzi znajdziecie także w naszym serwisie. Przypominamy, że w dniu każdego z egzaminów publikujemy rozwiązania – we wtorek opublikowaliśmy odpowiedzi z języka polskiego, dziś opublikujemy z matematyki, a jutro z języka angielskiego.

Egzamin ósmoklasisty 2023 odbywa się w dniach 23-25 maja. Szukasz arkuszy CKE i proponowanych odpowiedzi? Dobrze trafiłeś! Każdego dnia będziemy publikować arkusze egzaminacyjne oraz odpowiedzi opracowane przez naszych ekspertów. Znajdziecie u nas arkusze i rozwiązania z języka polskiego, matematyki i języka angielskiego. Zapraszamy!