Ponad 306 mln zł w tym roku przeznaczy Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego na finansowanie współpracy naukowej z zagranicą. Dzięki temu polscy naukowcy uzyskają wsparcie, aby brać udział w pracach zespołów badawczych na światowym poziomie.
Tak wynika z projektu rozporządzenia ministra nauki i szkolnictwa wyższego w sprawie szczegółowych kryteriów przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na naukę przeznaczonych na finansowanie współpracy naukowej z zagranicą.
Reguluje on m.in. zasady przyznawania funduszy, które mają wspomóc polskich badaczy w uczestnictwie w programie unijnym Horyzont 2020. Jego budżet w latach 2014–2020 wynosi prawie 80 mld euro, dlatego resort stara się zachęcić polskie jednostki naukowe do wnioskowania o te pieniądze.
Projekt zakłada m.in., że będą mogły uzyskać dodatkowe fundusze i przeznaczyć je na wynagrodzenia pracowników uczestniczących w realizacji projektów w ramach europejskich programów badawczych, w tym Horyzontu 2020.
Wysokość uzyskanych w ten sposób środków na pensje będzie zależna od wartości unijnego grantu. Przykładowo naukowcy dostaną do 10 proc. wartości badań, na które otrzymali do 250 tys. euro, albo od 10 proc. do 15 proc., jeśli badacze uzyskali na nie od 250 001 euro do 1 mln euro. Nawet 20 proc. będzie można zaś otrzymać w przypadku tych, które wynoszą ponad 1 mln euro.
– To jedno z działań ministerstwa, które ma na celu wpieranie naukowców sięgających po pieniądze z Horyzontu 2020 – podkreśla Łukasz Szelecki, rzecznik resortu nauki.
Ponadto MNiSW szuka wsparcia wśród innych europejskich ministrów dla polskiej propozycji zmiany unijnego rozporządzenia dotyczącego wynagrodzeń badaczy, którzy uzyskają pieniądze z Horyzontu 2020. Obecne zawiera m.in. limit środków, które można przeznaczyć na pensje pracowników.
– Polska opracowała nowe propozycje rozwiązań w zakresie wynagrodzeń, które mogłyby być stosowane we wszystkich projektach Horyzontu 2020 i zachęciłyby do równomiernego uczestnictwa w programie naukowców ze wszystkich krajów członkowskich UE. Na razie są one dyskutowane – tłumaczy Łukasz Szelecki.
Etap legislacyjny
Projekt w trakcie konsultacji