Matura 2023 to duża niewiadoma. Tegoroczny egzamin dojrzałości zostanie bowiem przeprowadzony w nowej formule dla części absolwentów szkół średnich. Czy będzie łatwiejszy? Na jakie zmiany trzeba się przygotować na maturze 2023? Jak będą wyglądały arkusze CKE?

Matura 2023 zostanie przeprowadzona w dwóch formułach. Wynika to z reformy szkolnictwa, która zlikwidowała gimnazja. W tym roku do egzaminu dojrzałości przystąpi pierwszy rocznik z 4-letnich liceów. To właśnie dla tych absolwentów opracowano formułę 2023. Czym będzie się różniła od starej wersji?

Matura po nowemu: Co w formule 2023?

Nowa formuła matury to przede wszystkim inne wymagania egzaminacyjne. Dla egzaminu 2023 zostały one określone w rozporządzeniu ministra edukacji i nauki w sprawie wymagań egzaminacyjnych z 10 czerwca 2022 r. Stanowią one katalog zawężonych o 20-25 proc. wymagań określonych w podstawie programowej.

To nie jedyne zmiany. O ile wszystkie egzaminy maturalne będą rozpoczynały się o tej samej porze dla obu formuł, o tyle już czas przeznaczony na rozwiązanie arkusza egzaminacyjnego może się różnić. Zmiany wprowadzono także w rodzajach zadań, które pojawią się na testach oraz ich znaczenia dla ostatecznego wyniku matury z danego przedmiotu.

Matura 2023: Zmiany w ocenianiu i arkuszach CKE

Dodatkowo już po przeprowadzeniu matur próbnych w formule 2023 zdecydowano o złagodzeniu sposobu oceniania egzaminów pisemnych z polskiego oraz modyfikacji niektórych arkuszy egzaminacyjnych.

Co się zmieniło w najważniejszych egzaminach matury 2023, czyli w egzaminach obowiązkowych? W przypadku języka polskiego maturzysta będzie mógł:

  • popełnić więcej błędów językowych: zero punktów zdający otrzyma dopiero, gdy popełni więcej niż 26 błędów językowych
  • dodatkowo maksymalną liczbę punktów będzie można otrzymać nawet, gdy zrobi się 5 błędów,
  • w przypadku interpunkcji zero punktów będzie dopiero, gdy maturzysta zrobi więcej niż 17 błędów,
  • będzie można popełnić o jeden błąd ortograficzny więcej. 

Jakie zmiany przewidziano w przypadku matury 2023 z matematyki na poziomie podstawowym? W nowych arkuszach pojawi się mniej zadań prawda/fałsz oraz na dobieranie.

Zmiany przewidziano także w przypadku języka obcego na poziomie podstawowym. Tutaj zadanie otwarte sprawdzające rozumienie ze słuchu zostanie zastąpione zadaniem typu prawda/fałsz.

Czy matura 2023 naprawdę będzie łatwiejsza? Sprawdź arkusze CKE

Czy jednak te zmiany naprawdę oznaczają, że matura 2023 – przynajmniej na poziomie podstawowym – będzie łatwiejsza? By to ocenić najlepiej sięgnąć do arkuszy pokazowych CKE, które dają najlepszy obraz tego, jak będzie wyglądać matura w formule 2023.

Poniżej prezentujemy linki do arkuszy CKE z podstawowych przedmiotów: języka polskiego, matematyki i języka angielskiego. Dodajemy także link do wszystkich arkuszy, by można było sprawdzić, jak będzie wyglądała matura 2023 z przedmiotów dodatkowych.

ARKUSZ POKAZOWY CKE Z JĘZYKA POLSKIEGO NA POZIOMIE PODSTAWOWYM

ARKUSZ POKAZOWY CKE Z MATEMATYKI NA POZIOMIE PODSTAWOWYM

ARKUSZ POKAZOWY CKE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO NA POZIOMIE PODSTAWOWYM

WSZYSTKIE ARKUSZE POKAZOWE CKE