Matura 2023 coraz bliżej. Wraz z nadchodzącymi egzaminami rośnie napięcie wśród absolwentów liceów i techników, którzy niepokoją się, czy uda im się zdać. Na wszelki wypadek sprawdzają więc termin matury poprawkowej, którą Centralna Komisja Egzaminacyjna przewidziała dla tych, którym nie powiedzie się w sesji głównej. Podpowiadamy, kiedy jest matura poprawkowa 2023 oraz kto może do niej przystąpić.

Matura 2023: Najważniejsze terminy

Sesja główna matury 2023 rozpocznie się już 4 maja. W trzech pierwszych dniach egzaminów uczniowie zmierzą się z obowiązkowymi przedmiotami na poziomie podstawowym: językiem polskim, wybranym językiem obcym nowożytnym oraz matematyką. Od 9 maja rozpoczną się natomiast egzaminy na poziomie rozszerzonym. Każdy maturzysta musi przystąpić przynajmniej do jednego takiego przedmiotu.

Dzień później, 10 maja, wypada początek sesji ustnej. W tej części obowiązkowe są dwa egzaminy – z języka polskiego i wybranego języka obcego.

Sesja główna, zarówno w części pisemnej jak i ustnej, potrwa do 23 maja.

Kiedy wyniki matury 2023?

Jeszcze zanim absolwenci otrzymają wyniki matury 2023 przeprowadzona zostanie sesja dodatkowa. Mogą wziąć w niej udział maturzyści, którzy z ważnych przyczyn zdrowotnych lub losowych nie mogli przystąpić do egzaminów w maju. Sesja dodatkowa matury 2023 odbędzie się w dniach od 1 do 19 czerwca.

Na wyniki matury 2023 będziemy musieli poczekać do początku lipca. Dopiero 7 lipca CKE opublikuje rezultaty egzaminów online oraz roześle je do szkół. Te mają obowiązek przekazać je zdającym w tym samym dniu.

Kto może przystąpić do matury poprawkowej?

Po ogłoszeniu wyników matury 7 lipca wszyscy zdający będą już wiedzieć, czy muszą przystąpić do sesji poprawkowej. Nie jest jednak tak, że wszyscy maturzyści, którzy nie zaliczyli egzaminów w sesji głównej i dodatkowej, mogą przystąpić do poprawki. To, kto może to zrobić, zostało ściśle określone.

Do matury poprawkowej 2023 mogą przystąpić tylko ci absolwenci, którzy nie zdali jednego egzaminu obowiązkowego w części pisemnej lub ustnej pod warunkiem, że:

  • przystąpili do wszystkich egzaminów obowiązkowych pisemnych i ustnych i żaden z nich nie został im unieważniony oraz
  • przystąpili do co najmniej jednego egzaminu z dodatkowego przedmiotu na poziomie rozszerzonym i ten egzamin nie został im unieważniony

Matura 2023: Kiedy sesja poprawkowa i wyniki?

Matura 2023 w sesji poprawkowej odbędzie 21 i 22 sierpnia. Pierwszego dnia maturzyści zmierzą się z egzaminami ustnymi z języka polskiego lub języka mniejszości narodowych lub wybranego języka obcego. Dzień później, czyli 22 sierpnia, przypada część pisemna. Egzaminy rozpoczną się o godzinie 9.00.

Na wyniki matur poprawkowych absolwenci będą musieli poczekać około dwa tygodnie. Dopiero 8 września CKE ogłosi rezultaty online oraz przekaże szkołom świadectwa, aneksy i informacje o wynikach. Tego samego dnia placówki powinny przekazać je uczniom.

Harmonogram matury poprawkowej 2023

Inne