Co będzie na maturze 2023 – to obecnie jedno z najpopularniejszych zapytań stawianych nie tylko w internecie. Już 4 maja absolwenci liceów i techników staną w szranki z kolejną edycją egzaminu dojrzałości. Jednym z pierwszych egzaminów będzie matematyka na poziomie podstawowym. Co będzie na maturze z królowej nauk? Jakich zadań i jakich tematów powinni spodziewać się uczniowie?

Matura z matematyki na poziomie podstawowym 2023

Matematyka na poziomie podstawowym to jeden z kilku obowiązkowych egzaminów podczas matury 2023. Musi do niego podejść każdy maturzysta. Aby zdać należy uzyskać minimum 30 proc. punktów.

W tym roku matura z matematyki na poziomie podstawowym odbędzie się 8 maja o godzinie 9.00. Absolwenci zmierzą się z królową nauk w dwóch formułach: 2015 i 2023.
Matura z matematyki w formule 2015 odbędzie się na starych zasadach i w oparciu o wymagania egzaminacyjne opublikowane jeszcze w 2020 roku. Przystąpią do niej absolwenci 3-letnich liceów i 4-letnich techników.


Matura z matematyki w nowej formule: Jak będzie wyglądał egzamin?

Dla uczniów kończących 4-letnie licea przewidziano natomiast maturę z matematyki w formule 2023. Jak będzie wyglądał nowy egzamin?
• Na rozwiązanie matury z matematyki na poziomie podstawowym 2023 uczeń będzie miał 180 minut
• Do zdobycia będzie 46 punktów
• Na maturze 2023 z matematyki będzie więcej zadań zamkniętych i wielokrotnego wyboru
• Mniej będzie zadań otwartych

Matura 2023 z matematyki: Arkusz pokazowy CKE

Egzamin z matematyki w nowej formule będzie przeprowadzany w 2023 roku po raz pierwszy, dlatego - by uniknąć zaskoczenia na egzaminie - warto zapoznać się z arkuszem pokazowym, który opublikowała Centralna Komisja Egzaminacyjna. Przykładowy arkusz najlepiej odpowie na pytania, jak będzie wyglądał egzamin z matematyki. Dla ułatwienia poniżej znajdziecie do niego link:
ARKUSZ POKAZOWY CKE Z MATEMATYKI NA POZIOMIE PODSTAWOWYM

Co jeszcze warto wiedzieć o egzaminie?

Matura 2023 z matematyki: Co będzie na egzaminie?

Matura z matematyki na poziomie podstawowym w formule 2023 zostanie przeprowadzona na podstawie wymagań egzaminacyjnych określonych w rozporządzeniu Ministra Edukacji i Nauki w sprawie wymagań egzaminacyjnych z 10 czerwca 2022 r. To katalog zawężonych o 20-25 proc. wymagań określonych w podstawie programowej.

Czego zatem uczniowie mogą spodziewać się na maturze z matematyki?

Wymagania egzaminacyjne podzielono na ogólne i szczegółowe. Wśród tych pierwszych znajdują się:
• Sprawność rachunkowa
• Wykorzystanie i tworzenie informacji
• Wykorzystanie i interpretowanie reprezentacji
• Rozumowanie i argumentacjaCo będzie na maturze 2023 z matematyki według wymagań szczegółowych?


• Liczby rzeczywiste
• Wyrażenia algebraiczne
• Równania i nierówności
• Układy równań
• Funkcje
• Ciągi
• Trygonometria
• Planimetria
• Geometria analityczna na płaszczyźnie kartezjańskiej
• Stereometria
• Kombinatoryka
• Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka
• Optymalizacja i rachunek różniczkowy
Każdy z tematów obejmuje konkretnie wskazane zagadnienia z podziałem na poziom podstawowy i poziom rozszerzony. Dokładnie z zagadnieniami egzaminacyjnymi z matematyki można zapoznać się na stronie Ministerstwa Edukacji i Nauki.

ZAGADNIENIA NA MATURĘ Z MATEMATYKI 2023