Wiele zamieszania w te rozliczenia wprowadza art. 12 ustawy z 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 2082 ze zm.). Z informacji DGP wynika, że właściciele przedszkoli prywatnych w sprawie cytowanego przepisu interweniowali już w resorcie edukacji. Ten obiecał, że sprawie się przyjrzy i wyznaczy termin spotkania. Zaznaczył jednak, że sprawa jest złożona.

Zgodnie z art. 12 podstawowa kwota dotacji dla przedszkoli to kwota wydatków bieżących zaplanowanych na rok budżetowy na ich prowadzenie przez gminę z wyłączeniem tych placówek, w których zaplanowane wydatki bieżące finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE przekraczają 50 proc. zaplanowanych wydatków bieżących. Wtedy przy naliczaniu dotacji dla niepublicznych przedszkoli należy pomniejszyć ją o pieniądze przyznane z UE.