Obecnie absolwent, który przystępuje do matury, może wybrać język obcy spośród tych wytypowanych przez resort nauki, i to niezależnie od tego, czy uczył się go w szkole, czy nie. Obecnie do wyboru są: angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski i włoski. Ma do niej zostać dodany również ukraiński.
MEiN przy ustalaniu w poprzednich latach katalogu języków, z których jest przeprowadzany egzamin, brało pod uwagę przede wszystkim preferencje i wybory absolwentów.