Eksperci Uniwersytetu Warszawskiego i Banku Światowego spróbowali oszacować długofalowe efekty wysłania polskich uczniów na naukę zdalną. Przypomnijmy: Polska była w czołówce krajów, których placówki edukacyjne pozostawały najdłużej zamknięte. U nas były to 43 tygodnie. Szkoły nie były też przygotowane do prowadzenia nauki na odległość. To ma i będzie miało przełożenie na umiejętności poznawcze dzieci i młodzieży. I odbije się na ich pozycji na rynku pracy – przekonują badacze.
Punktem odniesienia dla analizy były cykliczne badania PISA nadzorowane przez OECD, które mierzą postępy 15-latków w takich dziedzinach jak matematyka, czytanie ze zrozumieniem, nauki przyrodnicze. Naukowcy zestawili je z wynikami warszawskich uczniów w wieku 15–17, które osiągali w 2021 r.