"Jeżeli jest to stopień nauczyciela dyplomowanego, czyli najwyższy stopień awansu zawodowego, jego [nauczyciela - przyp. red.] wynagrodzenie średnie z wszystkimi dodatkami to jest przeciętnie około 6800 czy 6900 złotych..." - mówił na antenie radiowej Jedynki wiceminister edukacji i nauki Dariusz Piontkowski. Dzisiaj przeprasza nauczycieli na Twitterze.

"Panie ministrze, w przestrzeni publicznej krąży wiele informacji, ile zarabiają nauczyciele – od marnych groszy po całkiem solidną kasę. Ile zarabia w tej chwili nauczyciel, taki na przykład polonista w podstawówce, który pracuje w zawodzie około 10 lat?" - tak brzmiało pytanie, na które odpowiadał Dariusz Piontkowski.

Piontkowski o zarobkach nauczycieli

"Jeżeli jest to stopień nauczyciela dyplomowanego, czyli najwyższy stopień awansu zawodowego, jego [nauczyciela - przyp. red.] wynagrodzenie średnie z wszystkimi dodatkami to jest przeciętnie około 6800 czy 6900 złotych..." - mówił na antenie radiowej Jedynki wiceminister edukacji i nauki Dariusz Piontkowski. Dopytywany przez redaktora czy jest to kwota na rękę czy brutto powiedział, że jest to "oczywiście" na rękę, ale wyjaśnił, że jest to kwota podana łącznie z dodatkami. "Jeżeli ma wychowawstwo, za staż pracy, jeżeli ma nadgodziny, to jego wynagrodzenie może być zdecydowanie wyższe" - dodał.

Pytany o kwotę, jaką zarabia początkujący nauczyciele odpowiedział, że : "W tej chwili rozpoczynający pracę nieco ponad 4000 złotych".

- Oczywiście nie jest to dużo, natomiast ten zawód daje pewną perspektywę awansu także finansowego, no i ma pewne zalety, o których wszyscy mówią, chociażby dwumiesięczne wakacje, i to jest w porównaniu z innymi pracownikami nieco dłuższy okres (...) - powiedział.

W czwartek Dariusz Piontkowski zamieścił na Twitterze wpis, w którym twierdzi, że doszło do przejęzyczenia i omyłkowo stwierdził, że jest to wynagrodzenie netto, a nie brutto. Słuchaczy i wszystkich zainteresowanych - przeprosił

Średnie wynagrodzenie nauczyciela - co to jest?

Przypomnijmy, że średnie wynagrodzenie nauczycieli nie oznacza, że wszyscy nauczyciele w danej grupie awansu zawodowego tyle zarabiają. Wynika to z konstrukcji przepisów.

Organ prowadzący do 20 stycznia każdego roku wylicza, jakie poniósł wydatki przez cały rok na wynagrodzenia nauczycieli dla poszczególnych stopni.

W przypadku nieosiągnięcia średniego wynagrodzenia dla poszczególnego stopnia, organ prowadzący wylicza różnicę pomiędzy między wydatkami już poniesionymi na wynagrodzenia nauczycieli w danym roku a iloczynem średniorocznej liczby etatów nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego oraz średnich wynagrodzeń nauczycieli ustalonych w danym roku.

Kwota tej różnicy jest dzielona między nauczycieli zatrudnionych i pobierających wynagrodzenie w roku, dla którego ustalono kwotę różnicy i wypłacana jako tzw. czternasta pensja (dodatek uzupełniający).

Ile zarabia nauczyciel?

Od 1 września 2022 roku będą obowiązywały nowe stawki wynagrodzeń dla nauczycieli. Ci z przygotowaniem pedagogicznym (których jest najwięcej) zarobią minimalnie:

  • nauczyciel początkujący 3424 zł brutto
  • nauczyciel mianowany 3597 zł brutto
  • nauczyciel dyplomowany 4224 zł brutto

Średnie stawki wyniosą odpowiednio:

  • 4432,15 zł brutto
  • 5 318,58 zł brutto;
  • 6 795,97 zł brutto.