To samo w sobie jest wspaniałe. Potencjał jednak jest o wiele większy. Dlatego tworzymy dla tego sektora nowe możliwości. Chcemy stworzyć międzyuczelniane kampusy europejskie, w których studenci, pracownicy i badacze ze wszystkich części Europy będą się swobodnie przemieszczać i wspólnie tworzyć nową wiedzę, nie przejmując się granicami państwowymi ani rozgraniczeniem dyscyplin. To wizja długofalowej, zrównoważonej, systemowej współpracy strukturalnej w dziedzinie edukacji, badań naukowych i innowacji w całej Europie. Śmiała wizja. Ale już dziś istnieje 41 tzw. uniwersytetów europejskich, ambitnych, transnarodowych sojuszy międzyuczelnianych, które wypróbowują rzeczywiste możliwości strategicznej i trwałej współpracy strukturalnej, poszukując takich jej form, które przyniosą największe korzyści ich studentom, pracownikom i społecznościom.
Aby nadać nowy impuls tej inicjatywie, w listopadzie 2021 r. Komisja Europejska ogłosiła zaproszenie do składania wniosków w ramach programu Erasmus+, przeznaczając rekordowy budżet – łącznie 272 mln euro. Zaproszenie miało dwojaki cel: po pierwsze – zapewnienie wsparcia już istniejącym sojuszom, aby mogły one kontynuować współpracę, a nawet ją poszerzać; po drugie zaś – ustanowienie nowych sieci współpracy. Olbrzymi odzew na to zaproszenie pokazuje niesłabnący entuzjazm i zaangażowanie sektora szkolnictwa wyższego. Teraz możemy ogłosić, że 16 dotychczasowych sojuszy uczelni europejskich będzie nadal wspieranych w ramach programu Erasmus+. Rozszerzyły one współpracę o ok. 30 kolejnych uczelni ze wszystkich części Europy. Większość tych placówek znajduje się w miastach innych niż stolice państw, dzięki czemu sojusze są jeszcze silniej obecne w rozmaitych regionach.