Polska Akademia Nauk (PAN) i Narodowe Centrum Nauki (NCN) wymagają radykalnych zmian - twierdzi rząd. Ministerstwo Edukacji i Nauki już nad nimi pracuje. Główne cele to demokratyzacja i zwiększenie roli dyrektorów instytutów PAN oraz transparentny i sprawiedliwy podział pieniędzy na granty przez NCN. Przedstawiciele tych instytucji z niepokojem czekają na projekty ustaw.

Bez konsultacji