Stopień trudności zadania będzie decydował o stawce za sprawdzenie pracy ucznia. Tak wynika z projektu nowelizacji rozporządzenia ministra edukacji narodowej w sprawie warunków wynagradzania egzaminatorów za udział w przeprowadzaniu sprawdzianu i egzaminów oraz nauczycieli akademickich za udział w przeprowadzaniu części ustnej egzaminu maturalnego. Jest w trakcie konsultacji. Ma wejść w życie 20 marca 2015 r.
Zgodnie z nim nauczyciel sprawdzający praktyczny egzamin zawodowy, którego jedynym rezultatem końcowym jest dokumentacja, otrzyma za jeden 30,10 zł (czyli 0,968 proc. stawki uzależnionej od minimalnego wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela dyplomowanego posiadającego tytuł zawodowy magistra oraz przygotowanie pedagogiczne).
Projekt określa też warunki wynagradzania egzaminatorów biorących udział w sprawdzaniu egzaminu gimnazjalnego z matematyki. Bowiem w 2015 r. po raz pierwszy przy ich przeprowadzaniu zostanie wykorzystane tzw. e-ocenianie. Egzaminator będzie sprawdzał pojedyncze zadania z arkusza.
To, jaką kwotę otrzyma za ocenę zadania, będzie zależało od stopnia jego trudności. Za bardziej skomplikowane dostanie 2,49 zł, a łatwiejsze 2,05 zł.
– Rekrutację na egzaminatorów, którzy będą sprawdzać prace uczniów, rozpoczniemy w marcu. Do tej pory nie było problemów z ich naborem. Osób zainteresowanych jest więcej, niż potrzeba ich do sprawdzania prac – mówi Krzysztof Lodziński, wicedyrektor Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Warszawie.
Etap legislacyjny
Projekt w trakcie konsultacji