Matura w 2023 roku będzie pierwszym egzaminem, do którego przystąpią absolwenci ośmioletniej szkoły podstawowej. Egzamin będzie przebiegał na nowych zasadach. Jakich? Wyjaśniamy:

Matura 2023 - jakie przedmioty

Matura 2023 będzie składała się z części ustnej i pisemnej.

Część ustna będzie składała się z egzaminu z języka polskiego i obcego nowożytnego. Aby zdać obie części należy zdobyć 30 proc. Punktów.

W części pisemnej maturzyści przystąpią do czterech egzaminów:

  • z języka polskiego na poziomie podstawowym (próg 30 proc.)
  • z matematyki na poziomie podstawowym (próg 30 proc.)
  • z języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym (próg 30 proc.)
  • z wybranego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym (bez progu)

Dodatkowo, absolwent będzie mógł przystąpić do egzaminów dodatkowych:

  • 1) Od 1 do 5 kolejnych przedmiotów dodatkowych na poziomie rozszerzonym albo – w przypadku języków obcych – rozszerzonym albo dwujęzycznym.
  • 2) Osoby posiadające dyplom zawodowy lub dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe mogą nie przystępować do egzaminu z 1 przedmiotu na PR.
  • 3) Absolwenci szkół/oddziałów dwujęzycznych obowiązkowo przystępują do egzaminu z języka obcego na poziomie dwujęzycznym (jako przedmiotu dodatkowego).

Matura ustna 2023

Egzamin ustny od 2023 zyska zupełnie nową formułę. Będzie trwał 30 minut. Uczeń będzie miał 15 minut na przygotowanie do odpowiedzi i 15 minut na odpowiedź i rozmowę z zespołem przedmiotowym. Do zdobycia będzie miał 30 punktów

Zdający losuje zestaw składający się z dwóch zadań:

  • 1) zadanie 1. (z puli zadań jawnych) zawiera zagadnienie sprawdzające znajomość treści i problematyki lektury obowiązkowej
  • 2) zadanie 2. dotyczy zagadnienia związanego z literaturą lub innymi dziełami sztuki albo językiem; zdający omawia je na podstawie dołączonego do polecenia materiału w postaci tekstu literackiego lub nieliterackiego albo tekstu ikonicznego

Zadania jawne są publikowane na stronie CKE:

1) na egzamin w 2023 r. – już są dostępne, dostosowane do wymagań egzaminacyjnych (aneks z 25 lutego br.)

2) na egzamin w 2024 r. – będą ogłoszone do 1 września 2022 r

Matura pisemna z języka polskiego 2023

Egzamin pisemny z języka polskiego na poziomie podstawowym będzie przeprowadzany na podstawie wymagań egzaminacyjnych, zawierających ograniczony zakres wymagań podstawy programowej. Na napisanie uczniowie będą mieli 240 minut, a do zdobycia będą mieli 60 punktów.

W 2023 roku nastąpiły zmiany w liście lektur obowiązkowych. Będą obowiązywały:

ikona lupy />
Lektury matura 2023 / CKE

Matura z matematyki 2023

Także egzamin z matematyki zostanie przeprowadzony na podstawie wymagań egzaminacyjnych, zawierających ograniczony zakres wymagań podstawy programowej (np. ograniczenie liczby zadań na dowodzenie w arkuszu (do jednego), brak zadania na dowód geometryczny, usunięcie wzorów skróconego mnożenia dla potęg trzecich, ograniczenie wymagań dotyczących wielomianów, ograniczenie wymagań ze stereometrii, m.in. całkowite usunięcie zagadnień dotyczących brył obrotowych).Egzamin potrwa 180 minut, do zdobycia będzie 46 punktów, a liczba zadań otwartych została rozszerzona do nawet 13 (co najmniej 7)

Matura z języka obcego 2023

Egzamin z języka obcego nowożytnego przeprowadzany będzie na podstawie wymagań egzaminacyjnych, obniżających średni oczekiwany poziom biegłości językowej oraz zawierających ograniczony zakres środków gramatycznych i leksykalnych. Oczekiwany średni poziom biegłości językowej, w tym zakresu środków językowych w wypowiedziach pisemnych (w skali ESOKJ) – B1 (B1+ w zakresie rozumienia ze słuchu i rozumienia tekstów pisanych).

Matura na poziomie rozszerzonym 2023

Na podstawie wymagań zostanie opracowany także egzamin na poziomie rozszerzonym.

Od 2025 roku, aby zdać maturę trzeba będzie na nim także uzyskać co najmniej 30 proc.