- Oferta rekrutacyjna jest mocno odświeżona. Dla kandydatów na studia I stopnia przygotowaliśmy kilka nowości - najciekawsza z nich to technologie przemysłu 4.0. To odpowiedź na coraz większy udział technologii cyfrowych w przemyśle oraz na potrzebę zapewnienia sprawnej współpracy ludzi i maszyn. Kolejna nowość to inżynieria procesów przemysłowych - mówi Anna Żmuda-Muszyńska, rzeczniczka prasowa Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.

Na AGH kosmiczne górnictwo odwiertowe