Ekobiznes, studia śródziemnomorskie – podróże historyczne, kosmiczne górnictwo odwiertowe – to nowości na rok akademicki 2022/2023. Uczelnie przygotowują również propozycje dla Ukraińców.

- Oferta rekrutacyjna jest mocno odświeżona. Dla kandydatów na studia I stopnia przygotowaliśmy kilka nowości - najciekawsza z nich to technologie przemysłu 4.0. To odpowiedź na coraz większy udział technologii cyfrowych w przemyśle oraz na potrzebę zapewnienia sprawnej współpracy ludzi i maszyn. Kolejna nowość to inżynieria procesów przemysłowych - mówi Anna Żmuda-Muszyńska, rzeczniczka prasowa Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.

Na AGH kosmiczne górnictwo odwiertowe

Dodaje, że na poszczególnych kierunkach pojawią się też nowe specjalności. - Jedną z nich będzie kosmiczne górnictwo odwietrowe, czyli specjalność nastawiona na kształcenie w poszukiwaniu i pozyskiwaniu zasobów kosmicznych - dodaje rzeczniczka AGH.

A na UMSC studia śródziemnomorskie - podróże historyczne

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie również zamierza rozbudować ofertę. Tegoroczne nowości to m.in. technical physics (fizyka techniczna), czyli studia inżynierskie w języku angielskim, które pozwolą na zdobycie ogólnej wiedzy z zakresu współczesnej techniki, praktycznych zastosowań nowoczesnych urządzeń, przydatnych technologii informatycznych oraz zasad działania skomplikowanej aparatury badawczej.
UMCS zaproponuje też kierunek dla osób, które interesują się turystyką: studia śródziemnomorskie - podróże historyczne.
- Kształcenie na nim przygotuje studenta do pracy w sektorze usług turystycznych. Pozyska tu on interdyscyplinarną wiedzę ogólnouniwersytecką oraz praktyczną dotyczącą historii, ekonomii, geografii, marketingu i logistyki. Ze względu na praktyczny charakter kierunku szczególny nacisk będziemy kłaść na realizację praktyk zawodowych, projekty terenowe oraz pracę dyplomową o charakterze projektowym - tłumaczy Aneta Adamska, rzeczniczka prasowa UMCS.
Wśród nowości na tej uczelni jest też ekobiznes. - Kierunek unikatowy w skali kraju, który łączy aspekty ekonomiczne i zarządzania z działaniami prośrodowiskowymi. Duży nacisk będziemy kłaść na zajęcia terenowe umożliwiające rozwijanie praktycznych umiejętności - wyjaśnia Aneta Adamska.
Uniwersytet wzbogaci swoją ofertę o międzynarodowe stosunki gospodarcze. - Student tego kierunku pozna procesy zachodzące w gospodarce światowej i relacje między podmiotami gospodarczymi w skalach krajowej, międzynarodowej i międzykulturowej, metody internacjonalizacji działalności gospodarczej oraz metody oceny korzyści i kosztów procesów umiędzynarodowienia - tłumaczy rzeczniczka UMCS.

Limity na uczelniach

Uczelnie jeszcze w maju będą decydowały, ile miejsc zaproponują kandydatom na studia.
- Jesteśmy w trakcie ustalania limitów miejsc na kolejny rok akademicki. W najbliższym czasie je opublikujemy, ale mogę już powiedzieć, że będzie to liczba podobna do zeszłorocznej - mówi prof. Jarosław Szusta, prorektor ds. studenckich Politechniki Białostockiej.
Niewielkie zmiany wprowadzi UMCS. - Uniwersytet przygotował dla kandydatów na studia 7637 miejsc. W roku akademickim 2021/2022 było ich 7511 - informuje Aneta Adamska.
Niektóre szkoły wyższe planują cięcia. - Limit miejsc na studia stacjonarne i niestacjonarne wyniesie 10,2 tys., czyli o 622 mniej niż w bieżącym roku akademickim - wylicza Małgorzata Poszwa, rzeczniczka prasowa Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.
Podobnie jest w AGH, gdzie zmaleje limit zarówno na studia dzienne, jak i zaoczne. - Na studiach stacjonarnych I stopnia zamierzamy uruchomić 4971 miejsc. W zeszłym roku było ich 5487. Na studia niestacjonarne I stopnia limit wyniesie 840, w zeszłym roku było to 1100 miejsc - informuje Anna Żmuda-Muszyńska.
Wyjaśnia, że zmiany te są podyktowane potrzebą dopasowania się do faktycznego zainteresowania maturzystów proponowaną ofertą. - Nie chcemy sztucznie zawyżać limitów. Poza tym AGH ma status uczelni badawczej. Dążymy więc do tego, aby nasza oferta koncentrowała się na badaniach oraz żeby liczba pracowników naukowych odpowiadała liczbie studentów. Warto też pamiętać, że nasza oferta jest w wielu przypadkach bardzo specjalistyczna i zajęcia prowadzone w mniejszych grupach są bardziej efektywne dla uczestników - tłumaczy Anna Żmuda-Muszyńska.

Solidarni z Ukrainą

Uczelnie starają się też dostosować ofertę do potrzeb ukraińskich studentów.
- Obecnie uniwersytet jest w trakcie przygotowywania oferty kierunków i warunków przyjęcia kandydatów z Ukrainy, którzy przybyli do Polski w związku z działaniami wojennymi za naszą wschodnią granicą - informuje Małgorzata Poszwa.
Uczelnie zaoferują im m.in. darmowe studia. - Od wielu lat nasza uczelnia prowadzi program „Talenty na UMCS” skierowany do obcokrajowców pragnących nieodpłatnie podjąć studia w Polsce. W ramach programu sporą grupę stanowią osoby pochodzące z Ukrainy. W roku akademickim 2022/2023 zostanie uruchomiona dodatkowa pula bezpłatnych miejsc przeznaczonych właśnie dla nich - mówi Adamska.
Ukraińscy kandydaci mogą wybierać spośród kierunków prowadzonych w języku polskim i angielskim. Uczelnie oferują im także kursy przygotowawcze, w trakcie których studenci uczą się języka polskiego
Natomiast osoby, które uciekły przed wojną, a były w trakcie studiów w Ukrainie, już teraz mogą starać się o bezpłatną kontynuację nauki na polskich uczelniach, np. w ramach programu „Solidarni z Ukrainą”. - Studenci z Ukrainy mogą kontynuować u nas rozpoczętą tam naukę na wszystkich zgłoszonych kierunkach, na których są wolne miejsca, nieodpłatnie w języku polskim na studiach stacjonarnych - wskazuje prof. Jarosław Szusta.
ikona lupy />
Maturzyści wybierają informatykę / Dziennik Gazeta Prawna - wydanie cyfrowe