W województwie zachodniopomorskim według stanu na 19 kwietnia z indywidualnego nauczania korzystało 633 uczniów. Przed rokiem było ich 586. Zwiększenie zainteresowania tą formą nauki obserwują też inne kuratoria.
- Porównując lata 2021 i 2022, liczba uczniów nauczanych indywidualnie wzrosła w szkołach podstawowych o 63 proc., a w liceum ogólnokształcącym o 78 proc. Nie zauważamy wzrostu w stosunku do uczniów branżowej szkoły I stopnia, kształcących się w zawodach robotniczych, natomiast już w zawodach technikalnych nastąpił on o ponad 100 proc. - podsumowuje Grażyna Sobieraj, wizytator Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wielkopolskim. Nie inaczej jest w Bydgoszczy, gdzie w tym roku z indywidualnego nauczania korzysta 1422 uczniów, podczas gdy w ubiegłym roku szkolnym zdecydowało się na nie 912 uczniów.