Centralna Komisja Egzaminacyjna opublikowała arkusze pokazowe egzaminu maturalnego w formule, która będzie obowiązywała w 2023 i 2024 r. abiturientów będących absolwentami 4-letniego liceum ogólnokształcącego i 5-letniego technikum. CKE opublikowała też aneksy do informatorów maturalnych.

"Centralna Komisja Egzaminacyjna opublikowała arkusze pokazowe egzaminu maturalnego w nowej formule. Dotyczą one wszystkich przedmiotów na wszystkich poziomach oraz zostały przygotowane zgodnie z wymaganiami egzaminacyjnymi na rok 2023 i 2024" - poinformowało we wtorek Ministerstwo Edukacji i Nauki na Twitterze.

W związku z epidemią COVID-19 i z koniecznością prowadzenia edukacji zdalnej, egzamin maturalny w maju 2021 r. po raz pierwszy przeprowadzony został na podstawie wymagań egzaminacyjnych, a nie jak we wcześniejszych latach na podstawie wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego. Wymagania te stanowią zawężony katalog wymagań określonych w podstawie.

W kwietniu ub.r. minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek zapowiedział, że także wiosną 2022 r. egzaminy będą przeprowadzone na podstawie wymagań. Maturę zdawać będzie wtedy ostatni rocznik absolwentów 3-letniego liceum ogólnokształcącego.

Szef MEiN podał także, że w 2023 i 2024 r. egzamin ósmoklasisty i egzamin maturalny będą przeprowadzane na podstawie wymagań egzaminacyjnych, a nie na podstawie wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego.

Wiosną 2023 r. do egzaminów maturalnych przystąpi pierwszy rocznik absolwentów 4-letniego liceum, który się uczy według nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego. A wiosną 2024 r. obok drugiego rocznika absolwentów 4-letniego liceum maturę zdawać będzie pierwszy rocznik absolwentów 5-letniego technikum, również uczący się zgodnie z nową podstawą programową. Stąd konieczność opracowania dla nich innych wymagań, niż obowiązujące na maturze w 2021 i 2022 r.

W lutym tego roku Ministerstwo Edukacji i Nauki opublikowało na swojej stronie internetowej wymagania egzaminacyjne obowiązujące na egzaminie maturalnym w 2023 i 2024 r. dla absolwentów 4-letniego liceum ogólnokształcącego i 5-letniego technikum.

Na ich podstawie Centralna Komisja Egzaminacyjna przygotowała i opublikowała na swojej stronie internetowej aneksy do informatorów maturalnych z wszystkich przedmiotów opracowane na podstawie wymagań egzaminacyjnych, które będą obowiązywały w 2023 i 2024 r., a także arkusze pokazowe egzaminu maturalnego. (PAP)

Autorka: Danuta Starzyńska-Rosiecka

dsr/ mir/