Związek Nauczycielstwa Polskiego idzie do Trybunału Konstytucyjnego.

Chce by sędziowie sprawdzili, czy umowy o pracę nauczycieli są zgodne z konstytucją. Prezes ZNP Sławomir Broniarz doprecyzował, że chodzi tu kontrakty w szkołach, które zostały przekazane przez samorządy stowarzyszeniom.

Wójt często mówi, że uratuje jakąś placówkę przed zamknięciem, ale musi ona być przekazana fundacji lub innej organizacji. Tylko, że wtedy taka szkoła pracuje już na innych zasadach.

Broniarz zwraca uwagę, że nauczyciele w takich przekazanych placówkach pracują nie według Karty Nauczyciela. Ich obowiązuje Kodeks Pracy, a to oznacza znacznie więcej godzin pracy przy tablicy i często mniejsze zarobki.

Związek zwraca też uwagę, że koszt utrzymania przekazanej szkoły jest taki sam, a czasami nawet większy niż szkoły samorządowej. W związku z tym finansowo tracą jedynie nauczyciele. Z danych Instytutu Badań Edukacyjnych wynika, że w 2012 roku gminy przekazały stowarzyszeniom 244 szkoły podstawowe.