W tym tygodniu Senat będzie pracował nad ustawą budżetową na 2022 r. Rada Szkolnictwa Wyższego i Nauki Związku Nauczycielstwa Polskiego (RSWiN ZNP) zwróciła się do senatorów z wnioskiem o wprowadzenie do niej poprawki, która zwiększy finansowanie tego sektora na tyle, aby zostały spełnione zobowiązania władz podjęte w 2018 r. Podwyżki w wysokości 10 proc. rocznie obiecano na lata 2019–2021, tymczasem zrealizowano 7 proc. w 2019 r. i 6 proc. w 2020 r. Dlatego związkowcy oczekują 17 proc. wzrostu wynagrodzeń w 2022 r. dla wszystkich pracowników szkolnictwa wyższego i nauki. Domagają się także podwyżki minimalnego wynagrodzenia zasadniczego dla profesora do wysokości trzykrotnego minimalnego wynagrodzenia za pracę (9030 zł w 2022 r.). Stanowi ono bowiem podstawę do wyliczenia płac dla pozostałych nauczycieli akademickich.
– Nikogo nie musimy przekonywać o wielowymiarowym znaczeniu nauki i szkolnictwa wyższego w życiu społecznym. Szczególnie w czasie pandemii, która znaczenie badań naukowych dobitnie potwierdziła. Stale podkreślamy, że nauka to nie koszt, ale inwestycja w przyszłość całego społeczeństwa. Niestety prawda ta po raz kolejny nie znalazła odzwierciedlenia w podejściu do finansowania naszego obszaru, od lat dotkniętego chronicznym niedofinansowaniem – zwraca uwagę Janusz Szczerba, prezes RSWiN ZNP.