Do 17 grudnia 2021 r. Polska miała czas na implementację unijnej dyrektywy w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii (Dz.Urz. L 305/17 z 26 listopada 2019 r.). Do tej pory nie została ona jednak wdrożona, a prace nad tzw. ustawą o ochronie sygnalistów wciąż trwają. Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej przygotowało projekt i na razie analizuje przesłane do niego uwagi.
Niektóre szkoły wyższe nie czekają jednak na krajowe przepisy. Zdecydowały się na opracowanie własnych procedur dla sygnalistów do czasu uchwalenia ustawy, która kompleksowo ureguluje te kwestie.