14 procent uczniów drugiej klasy liceum nie poradziło sobie z egzaminem maturalnym. Chodzi o diagnozę maturalną przeprowadzoną przez Instytut Badań Edukacyjnych 4 miesiące temu wśród 4 tysięcy uczniów.

W czerwcu wybrani licealiści pisali egzamin z języka polskiego na poziomie podstawowym. Profesor Krzysztof Biedrzycki z IBE powiedział, że największym problemem uczniom sprawiała argumentacja. Nauczyciele powinni na lekcjach więcej czasu poświęcać na własne wypowiedzi. Licealiści mieli też problem ze słownictwem wykraczającym poza język potoczny.

86 procent zaliczonych egzaminów to dość dobry wynik - uważa dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Marcin Smolik. Zwłaszcza biorąc pod uwagę okoliczności przeprowadzania tego testu, czyli brak konsekwencji czy koniec roku szkolnego.
Arkusz składał się z dwóch części - testu za 20 punktów i wypracowania za 50. Aby zaliczyć wystarczyło zdobyć 21 punktów. Średni wynik uczniów biorących udział w diagnozie to 38 punktów, a mediana - 41.