Młodzi Polacy studiujący za granicą są zainteresowani powrotem do Polski i robieniem tu kariery. Wiele polskich firm może jednak nie być gotowych do skorzystania z tego potencjału – na przeszkodzie stoi bowiem brak dostatecznie rozwiniętych programów stażowych.

Nasze badanie przeprowadzone przez i dla studentów wykazało, że blisko 80 proc. ankietowanych jest zainteresowanych pracą w Polsce. A są to osoby znajdujące się teraz na czołowych uczelniach europejskich, takich jak uniwersytety w Oxfordzie czy Cambridge. Zdecydowana większość badanych (90 proc.) rozważa podjęcie stażu, uznając, że praktyki są nieodłączną częścią studiów. To nie dziwi, jeśli wziąć pod uwagę, że zagraniczne uczelnie stawiają na praktyczne umiejętności, podczas gdy polskie wciąż kładą nacisk na teorię.
Dobrym przykładem jakościowego wsparcia kariery przez uczelnie jest Centrum Karier (ang. Careers Service) na Uniwersytecie Oksfordzkim, które kilka razy w roku prowadzi własne programy stażowe. Polegają one na tym, że firmy bądź inne placówki akademickie zgadzają się zarezerwować miejsca stażowe dla studentów w zamian za pomoc w procesie rekrutacyjnym ze strony uczelni. Ta zaś aktywnie pomaga także w znalezieniu sponsorów stażu, udostępnia studentom bazę danych z ofertami, rozsyła cotygodniowy newsletter oraz organizuje cykliczne webinary związane z wchodzeniem na rynek pracy.
W opinii studentów, z którymi rozmawialiśmy przy okazji badań, podobnej jakości działań brakuje na części polskich uczelni. Prowadzi to do paradoksalnej sytuacji, w której osoby studiujące za granicą są bardziej zainteresowane stażem niż te uczące się w Polsce. – W Polsce tymczasem mierzymy się z problemem niedoboru programów stażowych – mówiła nam jedna z badanych, Julianna Piskorz studiująca na Imperial College London.
Czym charakteryzuje się dobry program stażowy? Przede wszystkim pozwala zainteresowanemu studentowi odkryć zdolności. Umożliwia zdobycie wiedzy na temat pożądanej branży, ale też rozwija umiejętności interpersonalne. Świetnym przykładem są staże oferowane przez przodujące firmy konsultingowe, gdzie studenci dostają wsparcie mentorów.
Jak podkreślają ankietowani studenci, czynnikiem odgrywającym znaczącą rolę jest prestiż danej organizacji, a co za tym idzie – szansa na wynagrodzenie. W Polsce firmy wciąż jednak starają się zatrudniać studentów na bezpłatne praktyki.
Wśród najczęściej wymienianych obszarów zainteresowania wśród studentów wybijają się trzy dziedziny: konsulting, sztuczna inteligencja (AI) oraz finanse. – Osoby wchodzące na rynek pracy interesują się obecnie szeroko pojętą technologią i rozumieją jej potencjał, ponieważ korzystają z niej na co dzień. Dodatkowo bardzo często chcą mieć możliwość wywierania widocznego i pozytywnego wpływu na otaczającą nas rzeczywistość – mówił nam Konrad Kapeluch, Principal & Dyrektor ds. Rekrutacji w Boston Consulting Group.
Z badań płynie jeszcze jeden interesujący wniosek: studenci polskich uczelni nie biorą pod uwagę odbywania stażu w Wielkiej Brytanii. Antoni Prus, szef Federacji Polskich Stowarzyszeń Studenckich w Wielkiej Brytanii (prowadzącej kampanię „Save EU Students”) wskazuje, że nowa rzeczywistość po brexicie oddziałuje szczególnie silnie na młode pokolenia, a bez wolnego dostępu do rynku pracy studenci spoza Anglii zostali pozbawieni nie tylko potencjalnych miejsc pracy, ale i możliwości odbycia stażu.
Przedsiębiorstwa nad Wisłą mogłyby na tym skorzystać. Agnieszka Gryz, studentka szwedzkiego Lund University, tak to podsumowała: po brexicie polskie firmy i start-upy stoją przed fenomenalną szansą na przyciągnięcie do Polski nowego pokolenia innowatorów.
Dziennik Gazeta Prawna był patronem konferencji Poland 2.0 Summit