Nasze badanie przeprowadzone przez i dla studentów wykazało, że blisko 80 proc. ankietowanych jest zainteresowanych pracą w Polsce. A są to osoby znajdujące się teraz na czołowych uczelniach europejskich, takich jak uniwersytety w Oxfordzie czy Cambridge. Zdecydowana większość badanych (90 proc.) rozważa podjęcie stażu, uznając, że praktyki są nieodłączną częścią studiów. To nie dziwi, jeśli wziąć pod uwagę, że zagraniczne uczelnie stawiają na praktyczne umiejętności, podczas gdy polskie wciąż kładą nacisk na teorię.
Dobrym przykładem jakościowego wsparcia kariery przez uczelnie jest Centrum Karier (ang. Careers Service) na Uniwersytecie Oksfordzkim, które kilka razy w roku prowadzi własne programy stażowe. Polegają one na tym, że firmy bądź inne placówki akademickie zgadzają się zarezerwować miejsca stażowe dla studentów w zamian za pomoc w procesie rekrutacyjnym ze strony uczelni. Ta zaś aktywnie pomaga także w znalezieniu sponsorów stażu, udostępnia studentom bazę danych z ofertami, rozsyła cotygodniowy newsletter oraz organizuje cykliczne webinary związane z wchodzeniem na rynek pracy.