DGP pisał, że najlepiej na tych rozwiązaniach wyjdą nauczyciele zatrudnieni w przedszkolach, bo ich pensum już teraz wynosi 25 godzin (albo 22 godziny, jeśli uczą w zerówce). Na ostatnim spotkaniu ministerstwo zaproponowało jednak, żeby ta grupa była dodatkowo zobowiązana do dwóch godzin karcianych tygodniowo w ramach 40-godzinnego tygodnia pracy. Z kolei w szkołach nauczyciele świetlicy lub biblioteki, których wymiar czasu pracy wynosi odpowiednio 26 i 30 godzin tygodniowo, będą objęci dodatkowymi trzema godzinami karcianymi.
Godziny karciane były wprowadzone jeszcze przez poprzednią ekipę rządową, ale zostały zlikwidowane decyzją Anny Zalewskiej, byłej minister edukacji, która argumentowała, że nauczyciele nie mogą dodatkowo pracować bez wynagrodzenia. Obecny szef resortu przekonuje, że te dodatkowe godziny mają być realizowane w ramach 40-godzinnego tygodnia pracy. Nauczyciele mają więcej czasu poświęcać uczniom i rodzicom, którzy będą chcieli porozmawiać o postępach swoich dzieci.