Stypendium socjalne
O te pieniądze mogą się ubiegać studenci w trudnej sytuacji materialnej. O wysokości dochodu uprawniającego do uzyskania wsparcia decyduje każda uczelnia, ale w ramach ustawowych widełek. Zgodnie z przepisami miesięczny próg dochodu na osobę w rodzinie ustalony przez szkołę nie może więc być niższy niż 686,4 zł netto (od 1 stycznia 2022 r. wzrośnie – 780 zł) ani wyższy niż 1051,7 zł.