Finanse. Z 50 mln zł do 100 mln zł mają zwiększyć się nakłady budżetu państwa na budowę placówek opieki. Problem polega na tym, że taka kwota już teraz jest przeznaczana na ten cel.
Zakładanie żłobków, klubów dziecięcych oraz zatrudnianie dziennych opiekunów jest dla gmin zgodnie z ustawą z 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1457) zadaniem własnym, na które środki muszą znaleźć w swoim budżecie. W związku z tym, że placówek jest zbyt mało, przez co wielu rodzicom trudniej jest pogodzić pracę z opieką nad dziećmi, premier Ewa Kopacz zapowiedziała zwiększenie środków na budowę żłobków z 50 mln zł do 100 mln zł.
Podobnie jak w przypadku innych propozycji pochodzących z exposé, tak i tu nie są znane jej szczegóły. Tymczasem już w tegorocznej edycji programu Maluch, który jest prowadzony przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, na miejsca opieki dla najmłodszych zostało przeznaczonych 101 mln zł. Z tej kwoty 40 mln trafiło do gmin na utworzenie nowych placówek i pokrycie wydatków związanych z ich działalnością. Kolejne 40 mln zł otrzymały samorządy, które złożyły swoje oferty na zapewnienie funkcjonowania tych żłobków i klubów dziecięcych, które powstały do 31 grudnia 2013 r. Natomiast 21 mln zł zostało podzielone między prywatne podmioty prowadzące miejsca opieki. 101 mln zł na ustawę żłobkową zostało też zapisane w rezerwie budżetowej na 2015 r.
Z kolei w ubiegłym roku, gdy budżetowe dofinansowanie z programu Maluch trafiło zarówno do gmin, jak i niepublicznych placówek, otrzymały one odpowiednio 51,4 mln zł oraz 19,2 mln zł.
O wiele niższa pula pieniędzy była przewidziana w pierwszych konkursach z programu Maluch, ogłoszonych w 2011 oraz 2012 r. Wówczas na ten cel przeznaczono po 40 mln zł.