Problemy ze stypendiami dla studentów z Ukrainy. Minister nauki Lena Kolarska-Bobińska mówiła w radiowej Trójce, że trudności w tej sprawie są po stronie naszych sąsiadów.

Pod koniec sierpnia minister mówiła w Sejmie, że polskie uczelnie zaoferowały 550 stypendiów dla studentów i doktorantów z Ukrainy. W Trójce Kolarska-Bobińska nie była w stanie powiedzieć czy ten program ruszy w najbliższym czasie. Jak podkreśliła, nasz kraj jest gotowy, ale brakuje odpowiednich struktur na Ukrainie.

Polska chce, by komisje decydowały który student kwalifikuje się do stypendium. Na Ukrainie jest z tym problem - zwłaszcza we wschodniej części kraju, gdzie toczą się działania wojenne.

Lena Kolarska-Bobińska mówiła, że propozycja stypendiów dla Ukraińców to część programu umiędzynarodowienia uczelni. Polska jest pod tym względem na szarym końcu rankingu państw OECD. Dlatego minister przygotowuje plan działań w tej sprawie wspólnie z rektorami uczelni. Szkoły wyższe muszą być do tego odpowiednio przygotowane - między innymi mają zapewniać zajęcia w języku angielskim i odpowiednią opiekę dla obcokrajowców.

Minister przypomniała też, że równolegle jej resort od nowego roku wprowadzi nowe zasady finansowania uczelni. Premiowane będą między innymi te, które będą starały się o granty europejskie.