Rodzice i opiekunowie złożyli już około 1,3 mln wniosków o świadczenie w ramach programu „Dobry start”. Wnioski o wyprawkę szkolną w tym roku można składać tylko drogą elektroniczną do 30 listopada 2021.

Prezes ZUS prof. Gertruda Uścińska zaznacza, że ponad 1,8 miliona dzieci zostało objętych od 1 lipca wnioskami o świadczenie „300 plus” w ramach programu „Dobry start”.

„Zainteresowanie programem jest duże, widzimy to w statystykach ZUS” - mówi.

Prezes ZUS przypomina, że w tym roku wniosek o świadczenie „Dobry start” można złożyć tylko drogą elektroniczną, obsługą całego procesu zajmuje się Zakład Ubezpieczeń Społecznych, a wypłata środków odbywać się będzie wyłącznie na rachunki bankowe. „Wniosek o świadczenie można złożyć za pomocą portalu Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS, bankowości elektronicznej lub portalu Emp@tia” - wskazuje.

Wnioski można składać od 1 lipca do 30 listopada 2021 roku. Świadczenie z programu „Dobry start” przysługuje w wysokości 300 zł - raz w roku - na dziecko uczące się w szkole, aż do ukończenia przez nie 20. roku życia lub 24. w przypadku osób z niepełnosprawnościami. Świadczenie jest zwolnione z opodatkowania. Nie podlega też egzekucji, więc komornik nie może zająć tych środków.

ZUS przypomina, że w wybranych placówkach Poczty Polskiej i KRUS można uzyskać pomoc w złożeniu drogą elektroniczną wniosku o świadczenie 300 plus w ramach programu „Dobry Start”. Zainteresowanym pomagać będą pracownicy ZUS, którzy już rozpoczęli dyżury w urzędach m.in. w Małopolsce, Warszawie, Wrocławiu i Włocławku.

Na portalu PUE ZUS znajdzie się też cała korespondencja z ZUS w sprawie wniosku o świadczenie (wezwanie do uzupełnienia wniosku lub załączników, informacja o przyznaniu świadczenia, decyzja odmawiająca przyznania świadczenia).

Świadczenie z programu będzie wypłacane wyłącznie na rachunek bankowy. ZUS obsługuje też specjalną infolinię. Pod numerem telefonu 22 290 22 02 można uzyskać informacje w sprawie świadczenia „300 plus”. Infolinia działa od poniedziałku do piątku w godz. 8-15. Koszt połączenia według stawek operatorów.

Jak otrzymam potwierdzenie złożenia wniosku?

Jeśli złożyłeś wniosek przez bankowość elektroniczną albo portal Emp@tia, to urzędowe poświadczenie odbioru (UPO) otrzymasz na adres e-mail podany we wniosku. Wiadomość wyślemy z adresu noreply@zus.pl.

Jeśli złożyłeś wniosek przez portal PUE ZUS, to potwierdzenie jego wysłania, czyli urzędowe poświadczenie przedłożenia (UPP), możesz sprawdzić na swoim profilu, na liście dokumentów wysłanych.

Jak otrzymam informację o przyznaniu świadczenia?

Informację o przyznaniu świadczenia znajdziesz w skrzynce odbiorczej na Twoim profilu na PUE ZUS. Również wtedy, gdy złożyłeś wniosek przez bankowość elektroniczną lub portal Emp@tia.

Kiedy otrzymam wsparcie?

Jeśli złożysz wniosek do końca sierpnia, pieniądze otrzymasz najpóźniej 30 września 2021 r. Jeśli wniosek złożysz później, świadczenie wypłacimy w ciągu 2 miesięcy od dnia złożenia wniosku wraz z dokumentami.