W przypadku publicznych uczelni akademickich jest nim ustawa, a zawodowych – rozporządzenie. Tryb tworzenia związków, a także czas trwania procesu legislacyjnego skutecznie blokowały współpracę między uczelniami w tej formie.
Nowelizacja z 11 lipca 2014 r. ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym wprowadziła możliwość powoływania ich w drodze decyzji ministra. Konieczny jest też wpis do rejestru związków uczelni publicznych.
To, co musi się w nim znajdować, określa projekt rozporządzenia ministra nauki i szkolnictwa wyższego w sprawie sposobu prowadzenia oraz szczegółowego trybu udostępniania rejestru związków uczelni publicznych. Ma wejść w życie 1 października 2014 r.
Wynika z niego, że w rejestrze zawarte będą takie dane, jak data uzyskania przez związek osobowości prawnej, a także określenie składników mienia uczelni go tworzących w celu wykonywania zadań. Znajdują się w nim również opłaty m.in. za wydanie odpisu z rejestru, która wynosi 60 zł.
– Dzięki nowelizacji pojawiają się szanse utworzenia takich związków w kilku ośrodkach – mówi prof. Jerzy Woźnicki, przewodniczący Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
Etap legislacyjny
W trakcie konsultacji społecznych