Zgodnie z art. 67 ustawy z 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 478) program studiów o profilu praktycznym, co do zasady, przewiduje praktyki zawodowe w wymiarze co najmniej sześciu miesięcy – w przypadku studiów pierwszego stopnia (licencjackich lub inżynierskich) i jednolitych magisterskich lub trzech miesięcy w przypadku studiów drugiego stopnia (magisterskich).
– Wydaje się, że dla kierunków humanistycznych okresy te zostały oznaczone nie w pełni zasadnie – uważa Kazimierz Matuszny, poseł PiS w interpelacji.