Niektóre uczelnie wymagają, aby student, który bierze udział np. w praktykach, był zaszczepiony przeciwko COVID-19. Czy państwo też stawiają taki warunek?
Nie, ale to poważny dylemat dla uczelni. Na razie z ramienia Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich będziemy zapewne prosić o wytyczne Ministerstwa Edukacji i Nauki na temat tego, jak mamy postępować. Problem udziału w praktykach jest dość złożony. Z jednej strony nie ma podstawy prawnej, aby nakładać na studentów obowiązek zaczepienia się – na gruncie porządku prawnego, możemy jedynie apelować i zachęcać, natomiast nie możemy stawiać takiego wymogu. Z drugiej strony jednak pracodawcy, którzy organizują praktyki, wymagają szczepień od studentów; niezaszczepionych nie chcą przyjmować. Sytuacja jest więc patowa. Na wielu kierunkach praktyki są obowiązkowe, nie da się skończyć studiów bez ich przeprowadzenia. Dlatego oczekujemy ze strony ministra interpretacji, która pozwoli nam w sposób uniwersalny i standardowy rozwiązać ten problem na wszystkich uczelniach oraz jednolicie reagować.