List intencyjny w tej sprawie podpisali we wtorek minister finansów Tadeusz Kościński oraz minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek. O tych planach DGP informował wcześniej w artykule "Magisterium z uszczelniania. W MF zrodził się pomysł powołania uczelni wyższej".

Uczelnia powstanie na bazie Krajowej Szkoły Skarbowości, placówki już funkcjonującej w strukturach KAS, która obecnie zajmuje się doskonaleniem zawodowym pracowników organów skarbowych. W pierwszym roku uruchomi kierunek studiów dla absolwentów szkół średnich o roboczej nazwie „administratywista skarbowy”.

- Ten kierunek nie będzie poświęcony wyłącznie znajomości przepisów prawa finansowego i podatkowego, ale również podejściu do partnera, klienta, jakim jest podatnik - mówi Czarnek. - To podejście musimy zmienić. Kompetencje społeczne administratywistów skarbowych jako absolwentów naszej uczelni będą na zdecydowanie wyższym poziomie niż teraz.

Reklama

W programie studiów znajdą się przedmioty dotyczące prawa, administracji, nauk ekonomicznych oraz nauk społecznych.

- Wykładowcami uczelni będą praktycy – zapowiada Anna Chałupa, wiceminister finansów i szefowa KAS. - Nie chcemy naszym przyszłym studentom przekazywać tylko wiedzy teoretycznej. Studenci będą odbywać praktyki zawodowe w jednostkach podległych ministrowi finansów.