Egzamin z języka polskiego na poziomie podstawowym przebiegł spokojnie. Pomimo fałszywych e-maili o rzekomych zagrożeniach bombowych, które rozesłano do niektórych szkół na terenie kraju, egzamin maturalny został przeprowadzony w każdej szkole - przekazało PAP MEiN.

We wtorek rano egzaminem pisemnym z języka polskiego na poziomie podstawowym rozpoczęły się matury dla około 271 tys. tegorocznych absolwentów liceum i technikum. Wraz z nimi do egzaminów przystępują też absolwenci z lat ubiegłych. Po południu we wtorek rozpoczął się egzamin pisemny z języka łacińskiego i kultury antycznej. Nie jest obowiązkowy. Łacina należy do tzw. przedmiotów do wyboru. Jest rzadko wybierana na maturze. Sesja

"To drugi rok z rzędu, w którym, ze względu na pandemię, egzamin maturalny odbywa się praktycznie wyłącznie w formie pisemnej. Do egzaminów w części ustnej przystępują tylko absolwenci, którym wynik takiego egzaminu jest potrzebny do rekrutacji na uczelnie zagraniczne. Podczas egzaminów zarówno uczniów, jak i nauczycieli obowiązują szczególne wytyczne sanitarne, opracowane przez MEiN, CKE i GIS" - przypomniała rzeczniczka resortu edukacji i nauki Anna Ostrowska.

"Egzamin z języka polskiego na poziomie podstawowym przebiegł spokojnie. Pomimo fałszywych e-maili o rzekomych zagrożeniach bombowych, które rozesłano do niektórych szkół na terenie kraju, egzamin maturalny został przeprowadzony w każdej szkole" - poinformowała.

Podała, że maturzyści przez 170 minut rozwiązywali zadania w dwóch arkuszach: w pierwszym – zadania sprawdzające umiejętność czytania ze zrozumieniem, w drugim – umiejętność tworzenia dłuższej wypowiedzi pisemnej. "W tym roku arkusz został dostosowany i abiturienci mogli wybrać temat wypracowania spośród trzech podanych: dwóch rozprawek i interpretacji wiersza" - wskazała Ostrowska.

Maturzyści piszący rozprawkę musieli odwołać się w niej w zależności od wybranego tematu do "Lalki" Bolesława Prusa lub do "Ziemi obiecanej" Władysława Stanisława Reymonta oraz do innych, wybranych tekstów kultury. Jeżeli wybrali interpretację wiersza – był to "Strych" Beaty Obertyńskiej.

Rzeczniczka podała, że arkusze egzaminacyjne wykorzystane na tegorocznym egzaminie maturalnym będą zamieszczane na stronie internetowej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych komisji egzaminacyjnych zgodnie z następującym harmonogramem: w przypadku egzaminów, które rozpoczynają się o godz. 9.00 – tego samego dnia około godz. 14.00, w przypadku egzaminów, które rozpoczynają się o godz. 14.00 – tego samego dnia około godz. 19.00.

Arkusz egzaminacyjny z języka polskiego na poziomie podstawowym jest dostępny na stronie CKE.

W środę, 5 maja od. godz. 9.00 absolwenci zmierzą się z pisemnym egzaminem z matematyki, po południu – z egzaminem z historii muzyki. Sesja egzaminów pisemnych potrwa do 20 maja.