Nie ma potrzeby szczepienia uczniów przeciw COVID-19 przed maturami. Dystans społeczny podczas egzaminów pozwala przyjąć taką perspektywę, że ryzyko zakażenia koronawirusem jest minimalne – powiedział wiceminister edukacji i nauki Włodzimierz Bernacki.

Wiceminister edukacji i nauki pytany był we wtorek w TV Republika o to, czy przed zbliżającymi się maturami maturzyści nie powinni zostać zaszczepieni przeciw COVID-19.

Odpowiadając, Bernacki przypomniał, że zbliżają się nie tylko matury, które rozpoczną się na początku maja, ale także inne egzaminy: w drugiej połowie maja będzie egzamin ósmoklasisty, a po nim egzaminy zawodowe.

"Ministerstwo, ale również kuratorzy, dyrektorzy szkół i nauczyciele są bardzo dobrze przygotowani do przeprowadzenia egzaminów maturalnych" – zapewnił.

"Pamiętajmy – ja to pamiętam ze swoich czasów – ten tryb usadzania nas w tych czy innych miejscach sali i ta metoda nie zmieniła się. Ten dystans społeczny w trakcie przeprowadzanych egzaminów, jak i wszystko związane z przygotowaniem do egzaminów, pozwala przyjmować taką perspektywę, że ryzyko jakiegokolwiek kontaktu, który mógłby powodować zakażenie koronawirusem jest minimalne" – wskazał wiceminister.

Przypomniał też, że nauczyciele w większości zostali zaszczepieni przeciw COVID-19. Dodał, że dotyczy to zarówno nauczycieli ze szkół podstawowych, jak i nauczycieli ze szkół średnich.

"Zatem nie ma potrzeby wprowadzenia tego trybu szczepienia uczniów" – powiedział Bernacki.

Egzaminy maturalne rozpoczną się 4 maja, potrwają do 20 maja. Egzamin ósmoklasisty odbędzie się od 25 do 27 maja. Egzaminy zawodowe i egzaminy potwierdzające kwalifikacje zawodowe będą przeprowadzone w czerwcu i w lipcu.

W poniedziałek Centralna Komisja Egzaminacyjna opublikowała wytyczne sanitarne (przygotowane wspólnie przez CKE, MEiN i GIS) dotyczące organizowania i przeprowadzania w 2021 r. egzaminów: ósmoklasisty, maturalnego, potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, zawodowego i egzaminów eksternistycznych.

Są one zbliżone do obowiązujących w marcu podczas próbnych egzaminów maturalnych i próbnego egzaminu ósmoklasisty i do tych z egzaminów przeprowadzonych w ubiegłym roku również w reżimie sanitarnym.

Zapisano w nich m.in., że na egzamin może przyjść wyłącznie osoba bez objawów chorobowych kompatybilnych z objawami COVID-19. Zasada ta obowiązuje zdających, nauczycieli, egzaminatorów, obserwatorów, pracowników szkoły i innych osób zaangażowana w przeprowadzanie egzaminu.

Na egzamin nie może przyjść osoba, która przebywa w domu z osobą w izolacji w warunkach domowych albo sama jest objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych. Od tej reguły będą dwa wyjątki: osoba, która przechorowała COVID-19 (jest ozdrowieńcem) oraz osoba zaszczepiona przeciwko COVID-19 (przyjęła wszystkie przewidziane procedurą dawki danej szczepionki), może przyjść na egzamin, nawet jeżeli przebywa w domu z osobą w izolacji bądź osobą na kwarantannie.

Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem. Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły, z wyjątkiem sal egzaminacyjnych po zajęciu miejsc przez zdających lub po podejściu zdających do stanowiska egzaminacyjnego podczas egzaminów zawodowych. Uczniowie i nauczyciele mogą – jeżeli uznają to za właściwe – mieć zakryte usta i nos w trakcie całego egzaminu.

Egzamin może być przeprowadzany w salach lekcyjnych, salach gimnastycznych, na korytarzach szkolnych i w innych miejscach pod warunkiem zachowania odpowiednich odstępów między uczniami i między uczniami a nauczycielami. Ławki w sali należy ustawić w tak, aby między uczniami zachowany był co najmniej półtorametrowy odstęp w każdym kierunku.

Przed egzaminami, po nich, a także w trakcie (jeśli pozwoli na to pogoda) sale, w których przeprowadzane będą egzaminy mają być wietrzone. Wszystko w salach ma być też dezynfekowane.