W oddziałach przedszkolnych może być więcej niż 25 dzieci. Wystarczy, że opiekować się będzie nimi dwóch nauczycieli. Nie będzie też trzeba dzielić klas I–III szkoły podstawowej, jeśli po wakacjach zgłoszą się do nich dodatkowi uczniowie spoza rejonu.
Takie m.in. zmiany znalazły się w projekcie nowelizacji ustawy z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2004 r. nr 256, poz. 2572 ze zm.), który trafił wczoraj do konsultacji społecznych. Po wakacjach co do zasady w klasach będzie mogło być maksymalnie 25 uczniów. Projekt zakłada jednak, że ich liczebność można będzie zwiększać. Jeśli uczniów będzie więcej niż 27, to dyrektor szkoły będzie zobligowany do zatrudnienia asystenta nauczyciela.
– Te zmiany są też odpowiedzią na postulaty samorządów, które chcą uelastycznienia organizacji pracy ich placówek. Przewidujemy też odbiurokratyzowanie szkół – potwierdza Grzegorz Pochopień, dyrektor departamentu analiz i prognoz Ministerstwa Edukacji Narodowej.
Ma ono m.in. polegać na tym, że wybory do rady rodziców nie będą się odbywały co roku na pierwszym zebraniu. Będzie tu obowiązywała kadencyjność. Programy wychowawczy i profilaktyki będą odtąd sporządzane przez nauczycieli w jednym dokumencie. Grzegorz Pochopień dodaje, że projekt wprowadza też możliwość zatrudniania nauczycieli do realizacji projektów unijnych. Taka zmiana była m.in. we wstrzymanym projekcie nowelizacji Karty nauczyciela.
Szykują się też zmiany organizacyjne w okręgowych komisjach egzaminacyjnych. Będą one podlegać bezpośrednio Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, a ta z kolei Ministerstwu Edukacji. Do tej pory CKE i okręgowe komisje były od siebie niezależne.
Znaczną część nowelizacji stanowi nowy sposób oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów. Obecnie te zmiany są określone w rozporządzeniu. To efekt wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 24 września 2013 r. (Dz.U. poz. 1191, sygn. akt K 35/12). Uznał on wtedy, że art. 22 ust. 2 pkt 4 ustawy o systemie oświaty jest niezgodny z art. 92 ust. 1 konstytucji. Na podstawie tego przepisu wydane były rozporządzenia dotyczące m.in. sposobu klasyfikowania i oceniania uczniów. Do takiego rozstrzygnięcia doprowadziła skarga rzecznika praw obywatelskich. Trybunał na poprawę przepisów dał 18 miesięcy od dnia ogłoszenia wyroku, czyli od 8 października 2013 r. Resort dopiero teraz przygotował bardzo obszerną nowelizację.

Etap legislacyjny

Projekt skierowano do konsultacji