Ani dyrektorzy, ani związkowcy nie są pewni, czy wszyscy zatrudnieni w placówkach oświatowych w najbliższym czasie zostaną zaszczepieni. Zmiany przepisów w tym zakresie powodują zamieszanie

Resort edukacji zapewniał, że możliwość zaszczepienia się w tzw. pierwszej grupie zyskają wszyscy pracownicy oświatowi – nie tylko nauczyciele, ale też zatrudnieni do obsługi i w administracji. W opublikowanym 22 lutego br. rozporządzeniu w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. poz. 336) rozszerzono grono osób, które są uprawnione do przyjęcia szczepionki przeciw COVID-19 w pierwszej kolejności. Znaleźli się w nim nie tylko nauczyciele, wychowawcy i inni pracownicy pedagogiczni (m.in. pracujący z dziećmi w placówkach wsparcia dziennego, opiekuńczo-wychowawczych, interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym, w placówkach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3), lecz także inne osoby zatrudnione we wskazanych w tym przepisie jednostkach, czyli np. woźny, kucharka, sprzątaczka, sekretarka i pracownicy administracyjni. Takie rozwiązanie bardzo ucieszyło dyrektorów placówek oświatowych.
Ku zaskoczeniu wszystkich ta radość nie trwała jednak zbyt długo. 26 lutego zostało opublikowane kolejne rozporządzenie, które uchyliło fragment przepisu dotyczący uprawnień pracowników niepedagogicznych.
– Już zbieraliśmy zgłoszenia wśród pracowników administracji i obsługi naszej szkoły. Chętnych było bardzo dużo, ale nagle okazało się, że prawo, które zyskali, zostało im odebrane. Nie wiem, co mam im znów odpowiedzieć – mówi Jacek Rudnik, wicedyrektor Szkoły Podstawowej nr 11 w Puławach.
Będą walczyć
O szczepienia dla tych grup upomnieć się mają też samorządy. – Na najbliższym spotkaniu będziemy przekonywać ministra Michała Dworczyka, aby jednak przywrócił wspomniany przepis i umożliwił niezwłoczne zaszczepienie się grupie ok. 100 tys. osób – mówi Marek Wójcik ze Związku Miast Polskich RP. I podkreśla, że często np. sprzątaczki, które przebywają na terenie szkoły po osiem godzin, są bardziej narażone na zakażenie niż nauczyciele. Dodatkowo te osoby mają większy kontakt z uczniami.
Zdumienia i zaskoczenia nie kryją też związkowcy. – Wydawało nam się, że wszyscy pracownicy oświaty po ostatnich zmianach zostaną objęci szczepieniem. Jeśli chcemy bezpiecznego powrotu uczniów i pracowników do szkół, to wszyscy muszą być zaszczepieni – apeluje Krzysztof Baszczyński, wiceprezes ZNP.
Sławomir Wittkowicz, przewodniczący branży nauki, oświaty i kultury w FZZ, uważa, że dzielenie pracowników oświatowych na lepszych i gorszych to skandal. Jego zdaniem temat szczepień w szkołach i przedszkolach powinien być zakończony już w styczniu.
Anna Ostrowska, rzeczniczka MEiN, zapewnia w rozmowie z DGP, że choć szczepienie personelu administracyjnego szkół zostało przesunięte, to nadal będzie odbywać się w grupie pierwszej.
Chaos i niepewność
Dyrektorzy szkół i przedszkoli nie wierzą w te deklaracje. – Skoro szczepienia zostały tylko przesunięte, to dlaczego z rozporządzenia całkowicie wyleciał przepis, który upoważniał pracowników administracji i obsługi do przyjęcia szczepienia? – zastanawia się Jacek Rudnik. – Nic już z tego nie rozumiemy, bo dla nas to wielki chaos i brak konsekwencji w działaniu – dodaje.
Tym bardziej że do dyrektorów, kuratorów oświaty i samorządów na razie został wysłany komunikat, z którego wprost wynika, że nie można jednak zgłaszać do szczepień pracowników administracyjnych i obsługi w szkołach i przedszkolach. System Informacji Oświatowej wskazuje, że rejestrować się będą mogli na razie nauczyciele (także przebywający na długotrwałych nieobecnościach niezależnie od przyczyny), osoby pracujące na stanowisku pomocy nauczyciela, pomocy wychowawcy, woźnych oddziałowych oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu oraz osoby urodzone po 31 grudnia 1951 r.
Nauczyciele lub inne osoby, które wcześniej nie skorzystały z rejestracji, a były do tego uprawnione, również mogą być zgłoszone do szczepienia. Jednak w związku z tym w tej turze nie należy rejestrować pracowników administracji i obsługi. – O rejestracji i szczepieniu tej grupy pracowników będziemy informować, jak tylko będzie to możliwe – zapewnia SIO. Jednak w obecnym harmonogramie przewiduje się szczepienie osób przewlekle chorych, a także seniorów powyżej 65. roku życia, a pod koniec marca rozpocząć się mają szczepienia służb mundurowych. Nie wspomina się natomiast o pracownikach administracji i obsługi placówek oświatowych.
Szczepienia w oświacie