Minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek w obecności rektora UTP Marka Adamskiego przekazał na ręce przewodniczącego Komitetu Stałego Rady Ministrów Łukasza Schreibera wniosek o wszczęcie prac legislacyjnych nad projektem ustawy o zmianie nazwy uczelni na Politechnikę Bydgoską im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich.

"Stosowny projekt ustawy kierujemy do prac legislacyjnych. W ten sposób mapa Polski wzbogaci się o nową Politechnikę Bydgoską. Jesteśmy przekonani, że projekt uzyska zgodę większości parlamentarnej i prezydenta RP Andrzeja Dudy" - powiedział cytowany przez rzecznika UTP minister Czarnek.

Reklama

Minister Schreiber pokreślił, że "to będzie pierwsza politechnika w województwie kujawsko-pomorskim obok dwóch uniwersytetów, co wzmocni pozycję nauki w regionie". Podziękował rektorowi i całej uczelni za tę inicjatywę.

Sprawa powołania Politechniki poruszana była od wielu lat wśród społeczności akademickiej UTP. Dyskusję zwieńczyło ogólnouczelniane referendum przeprowadzone na początku lutego, w którym ponad 80 proc. głosujących opowiedziało się za zmianą nazwy.

"Trwający rok akademicki jest 70. w historii uczelni. Jubileusz jest okazją nie tylko do świętowania, ale także do podejmowania ważnych decyzji dotyczących przyszłości uczelni. Taką jest niewątpliwie przekształcenie w Politechnikę, co mam nadzieję wkrótce na mocy ustawy stanie się faktem" - powiedział rektor Adamski.

Bydgoska uczenia stała się Uniwersytetem Technologiczno-Przyrodniczym w 2006 r. Wcześniej funkcjonowała jako Akademia Techniczno-Rolnicza (1974-2006) i Wyższa Szkoła Inżynierska (1964-74). ATR powstała w wyniku połączenia z WSI z bydgoską filią Akademii Rolniczej w Poznaniu.

W strukturze UTP jest siedem wydziałów: Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska, Hodowli i Biologii Zwierząt, Inżynierii Mechanicznej, Rolnictwa i Biotechnologii, Technologii i Inżynierii Chemicznej, Telekomunikacji, Informatyki i Elektrotechniki oraz Zarządzania.

W województwie kujawsko-pomorskim obecnie funkcjonują Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu i Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.