Sprawa dotyczyła studentki, której uczelnia obniżyła stypendium socjalne. Wnioskując o to świadczenie na rok akademicki 2016/2017, dołączyła ona bowiem do dokumentów m.in. wyrok z 2007 r., w którym zasądzono na jej rzecz alimenty w wysokości 500 zł miesięcznie. Uczelnia oceniła sytuację dochodową zainteresowanej i przyznała jej 620 zł stypendium miesięcznie.
Ubiegając się o kolejne świadczenie na rok 2018/2019, studentka dołączyła do dokumentów o przyznanie pieniędzy wyrok z 2014 r., który zasądzał na jej rzecz alimenty w wysokości 1,2 tys. zł miesięcznie. Został on opatrzony klauzulą wykonalności. Na tej podstawie uczelnia uznała, że w 2016 r. przyznając stypendium, została wprowadzona w błąd, gdyż na datę składania wniosku w dyspozycji studentki pozostawał już wyrok alimentacyjny wydany w 2014 r. W efekcie uniwersytet zdecydował o obniżeniu świadczenia za rok akademicki 2016/2017 do 370 zł miesięcznie. Studentka nie zgodziła się z tą decyzją i wniosła o jej uchylenie.