Organizacje związkowe miały wątpliwości, czy spotkania członków komisji konkursowych powinny się odbywać, skoro zgromadzenia są możliwe w grupach do pięciu osób. Resort edukacji przekonywał, że taka możliwość istnieje. Z drugiej jednak strony ze względu na epidemię nie zaleca się np. spotkań związkowych. Możliwe są jedynie spotkania służbowe, ale czy do takich należy posiedzenie komisji powołanej do wyboru dyrektora?
Aby nie musieć rozstrzygać tej kwestii i ograniczyć zgromadzenia, przywrócono przepisy wydłużające kadencje dyrektorów, które skończyły się w trakcie pandemii. Od soboty obowiązuje regulująca te kwestie kolejna nowelizacja rozporządzenia ministra edukacji narodowej w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2021 r. poz. 493 ze zm.).