Ponad dwa i pół tysiąca uczelni z 36 europejskich krajów. Przy wsparciu Komisji Europejskiej powstał rejestr europejskiego szkolnictwa wyższego (ETER). Nowa baza danych została opublikowana przede wszystkim z myślą o studentach, ale nie tylko.

Jakie uczelnie są w Europie, czym się charakteryzują i co oferują? Odpowiedzi na te podstawowe pytania można znaleźć w nowym rejestrze. „Są tam dane na przykład o wielkości uniwersytetu, liczbie studentów i wykładowców, przedmiotach, jakie są nauczane, czy rodzajach dyplomów, jakie można tam zdobyć” - mówi Dennis Abbot, rzecznik Komisji Europejskiej ds. edukacji, wielojęzyczności i młodzieży.

Te dane są przeznaczone zwłaszcza dla tych, którzy myślą o rozpoczęciu lub kontynuowaniu studiów, ale także dla władz uczelni, które na tej podstawie mogą szukać możliwości współpracy z innymi placówkami. Oprócz informacji o uczelniach w 28 krajach członkowskich europejski rejestr zawiera także dane o instytucjach w państwach EFTA (czyli Islandii, Liechtensteinie, Norwegii i Szwajcarii) oraz krajach kandydujących do Unii, jak Turcja. Polska w nowej bazie danych jest reprezentowana przez 286 uczelni. Więcej jest tylko szkół niemieckich: ponad 370. Wszystkie dane na stronie pod adresem: http://eter.joanneum.at/imdas-eter/