Opozycja chce, aby osoby mające tytuł profesorski, które ukończyły 67 lat, mogły przechodzić w stan spoczynku i pobierać dodatkowe świadczenie. Dzięki temu zwolniłyby się miejsca pracy dla młodych naukowców
Nawet 20 tys. miejsc pracy zwolni się na uczelniach, jeśli kadra naukowa w wieku emerytalnym zdecyduje się odejść z uczelni – przekonują związkowcy. Ma ich do tego zachęcić wyższe świadczenie, które otrzymywaliby, decydując się na przejście w stan spoczynku. Niestety mało prawdopodobne jest, by na to rozwiązanie zgodził się rząd.

Niskie emerytury