Takie uwagi nauczyciele akademiccy złożyli do nowelizacji ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym. Zachęcił ich do tego m.in. wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 13 marca 2014 r. Wskazuje on, że obowiązujące w Polsce przepisy dyskryminują pracowników zatrudnionych na umowach terminowych.

Więcej o podziale na lepszych i gorszych pracowników naukowych będzie można przeczytać we wtorkowym wydaniu Dziennika Gazety Prawnej.