Nauczyciele akademicy domagają się, aby rząd zobligował uczelnie do zawierania z nimi umów na czas nieokreślony. Zaproponowali, aby rektorzy byli do tego zobowiązani, jeśli wykładowca oświadczy, że dana szkoła wyższa jest dla niego podstawowym miejscem pracy.

Takie uwagi nauczyciele akademiccy złożyli do nowelizacji ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym. Zachęcił ich do tego m.in. wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 13 marca 2014 r. Wskazuje on, że obowiązujące w Polsce przepisy dyskryminują pracowników zatrudnionych na umowach terminowych.

Więcej o podziale na lepszych i gorszych pracowników naukowych będzie można przeczytać we wtorkowym wydaniu Dziennika Gazety Prawnej.