W rankingu brano pod uwagę sukcesy w olimpiadach przedmiotowych, wyniki z matur z przedmiotów obowiązkowych i dodatkowych, a także opinię o szkole wśród kadry akademickiej.

Toruńska szkoła zwyciężyła także w osobnym rankingu, dotyczącym wyników na olimpiadach. Dość znacznie wyprzedziła drugie w zestawieniu V Liceum Ogólnokształcące im. Augusta Witkowskiego w Krakowie i trzecie na liście XIV Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica w Warszawie.

Toruńskie liceum znalazło się natomiast na drugim miejscu w rankingu biorącym pod uwagę jedynie wyniki maturalne. Tutaj zwyciężyło XIII Liceum Ogólnokształcące w Szczecinie, na najniższym stopniu podium znalazło się natomiast XXXIII LO Dwujęzyczne im. Mikołaja Kopernika w Warszawie.

Wśród techników Technikum Zawodowe nr 7 w Zespole Szkół Elektryczno-Mechanicznych w Nowym Sączu. W porównaniu z poprzednim rokiem jest to awans z czwartego miejsca. Srebrny medal, kolejny rok z rzędu przypadł Technikum Łączności nr 14 w Zespole Szkół Łączności w Krakowie. Ubiegłoroczny zwycięzca w tej kategorii tym razem znalazł się na trzecim miejscu. Chodzi o Technikum Elektroniczne im. Obrońców Lublina 1939 r. w Lublinie.

Biorąc pod uwagę wyniki na maturze, wśród techników zwycięża krakowska "czternastka". Na kolejnych miejscach są Technikum Zawodowe nr 7 w Zespole Szkół Elektryczno-Mechanicznych w Nowym Sączu oraz Technikum Komunikacji w Zespole Szkół Komunikacji w Poznaniu.

Jeżeli spojrzymy na rezultaty osiągane na egzaminie zawodowym, najlepsze w kraju ponownie okazuje się "siódemka" z Nowego Sącza. Na drugim miejscu jest Technikum Inżynierii Środowiska i Melioracji w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Brniu, a na trzecim Technikum Elektroniczne w Zespole Szkół Elektronicznych im. Wojska Polskiego w Bydgoszczy.

Ogólnopolski Ranking Szkół Ponadgimnazjalnych przygotowany został po raz szesnasty. Ocenie poddano 2291 liceów ogólnokształcących i 1867 techników. W rankingu uwzględniono 500 najlepszych liceów i 300 najlepszych techników w Polsce. Jednocześnie przygotowane zostały także rozbudowane rankingi wojewódzkie - oddzielnie dla liceów i techników - w których łącznie zaprezentowanych zostało ponad 1500 szkół ponadgimnazjalnych. 

OGÓLNOPOLSKI RANKING LICEÓW OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH 2014 (klasyfikacja główna)

1. Liceum Akademickie UMK w Toruniu
2. XIII Liceum Ogólnokształcące w Szczecinie
3. XIV Liceum Ogólnokształcące im. St. Staszica w Warszawie
4. V Liceum Ogólnokształcące im. A. Witkowskiego w Krakowie
5. III LO z Oddz. Dwujęz. im. Marynarki Wojennej RP w Gdyni
6. LO nr XIV im. Polonii Belgijskiej we Wrocławiu
7. 2. Społeczne LO STO im. Pawła Jasienicy w Warszawie
8. II LO z Oddz. Dwujęz. im. Stefana Batorego w Warszawie
9. XXXIII LO Dwujęzyczne im. Mikołaja Kopernika w Warszawie
10. LO nr III im. Adama Mickiewicza we Wrocławiu
11. Liceum Ogólnokształcące im. św. Jadwigi Królowej w Kielcach
12. I Liceum Ogólnokształcące im. M. Kopernika w Łodzi
13. LO im. Jana Pawła II Sióstr Prezentek w Rzeszowie
14. LXVII LO im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego w Warszawie
15. LXIV LO im. Stanisława Ignacego Witkiewicza w Warszawie

OGÓLNOPOLSKI RANKING TECHNIKÓW 2014 (klasyfikacja główna)

1. Technikum Zawodowe nr 7 w ZSE-M w Nowym Sączu
2. Technikum Łączności nr 14 w ZS Łączności w Krakowie
3. Technikum Elektroniczne im. Obr. Lublina 1939 r. w Lublinie
4. Technikum Elektroniczne w ZSE im. WP w Bydgoszczy
5. Technikum Komunikacji w ZS Komunikacji w Poznaniu
6. Technikum Mechatroniczne nr 1 w ZSLiT nr 1 w Warszawie
7. Technikum w ZSE im. Bohaterów Westerplatte w Radomiu
8. Technikum nr 10 w ZSP nr 10 im. Jana Szczepanika w Łodzi
9. Techn. Nowocz. Techn. im. J. Pawła II w ZSP w Kleszczowie
10. Technikum nr 5 w ZS Ponadgimnazjalnych w Krośnie

RANKING MATURALNY 2014 licea ogólnokształcące

1. XIII Liceum Ogólnokształcące w Szczecinie
2. Liceum Akademickie UMK w Toruniu
3. XXXIII LO Dwujęzyczne im. Mikołaja Kopernika w Warszawie
4. 2. Społeczne LO STO im. Pawła Jasienicy w Warszawie
5. III LO z Oddz. Dwujęz. im. Marynarki Wojennej RP w Gdyni
6. LXVII LO im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego w Warszawie
7. LO nr III im. Adama Mickiewicza we Wrocławiu
8. XIV Liceum Ogólnokształcące im. St. Staszica w Warszawie
9. XXVII LO im. Tadeusza Czackiego w Warszawie
10. II LO z Oddz. Dwujęz. im. Stefana Batorego w Warszawie

RANKING MATURALNY 2014 technika

1. Technikum Łączności nr 14 w ZS Łączności w Krakowie
2. Technikum Zawodowe nr 7 w ZSE-M w Nowym Sączu
3. Technikum Komunikacji w ZS Komunikacji w Poznaniu
4. Techn. Nowocz. Techn. im. J.Pawła II w ZSP w Kleszczowie
5. Technikum Mechatroniczne nr 1 w ZSLiT nr 1 w Warszawie

RANKING ZAWODOWY 2014 technika

1. Technikum Zawodowe nr 7 w ZSE-M w Nowym Sączu
2. Technikum Inżynierii Środowiska i Melioracji w ZSP w Brniu
3. Technikum Elektroniczne w ZSE im. WP w Bydgoszczy
4. Technikum Elektroniczne im. Obr. Lublina 1939 r. w Lublinie
5. Publiczne Technikum nr 5 w ZSE im. T. Kościuszki w Opolu

RANKING SZKÓŁ OLIMPIJSKICH 2014

1. Liceum Akademickie UMK w Toruniu
2. V Liceum Ogólnokształcące im. A. Witkowskiego w Krakowie
3. XIV Liceum Ogólnokształcące im. St. Staszica w Warszawie
4. XIII Liceum Ogólnokształcące w Szczecinie
5. LO nr XIV im. Polonii Belgijskiej we Wrocławiu
6. III LO z Oddz. Dwujęz. im. Marynarki Wojennej RP w Gdyni
7. Liceum Ogólnokształcące im. św. Jadwigi Królowej w Kielcach
8. LO im. Jana Pawła II Sióstr Prezentek w Rzeszowie
9. VI Liceum Ogólnokształcące im. J. Kochanowskiego w Radomiu
10. LXIV LO im. Stanisława Ignacego Witkiewicza w Warszawie