Zgodnie z propozycją MEN, w latach 2014-2014 mają jednocześnie funkcjonować zarówno stary, jak i nowy SIO. Zdaniem resortu, przyjęcie noweli umożliwi bezpieczny podział części subwencji oświatowej na postawie starego systemu. Dodatkowe trzy lata pozwolą na wyeliminowanie błędów w danych identyfikacyjnych w nowym systemie. 

Nowelizacja ma wejść w życie od nowego roku. System Informacji Oświatowej funkcjonuje od ośmiu lat. Gromadzi statystyczne i indywidualne dane o szkołach, placówkach oświatowych i nauczycielach. W nowym SIO zbierane są także indywidualne dane o uczniach.