Studenci, którzy chcą studiować bezpłatnie na drugim kierunku mają taką możliwość. Ostatecznie o tym, kto jest zwolniony z czesnego zleży m.in. od tego kiedy dana osoba rozpoczęła naukę lub jakie ma wyniki w kształceniu.

Czy wybór innego kierunku na studiach magisterskich skutkuje płaceniem za naukę?

Student uczelni publicznej uzyska dyplom licencjata z socjologii. Kształci się w trybie dziennym. Chce podjąć studia magisterskie na politologii. Czy będzie musiał za nie zapłacić, bo zamierza zmienić kierunek?

NIE Podjęcie studiów magisterskich to kontumacja kształcenia po ukończeniu studiów licencjackich. Nawet, jeśli student zmienia kierunek, nie obejmują go przepisy o odpłatności za naukę. Zatem można wybrać inny bez obawy, że będzie musiał za niego zapłacić.

Czy zapłacę za dwa kierunki podjęte po 1 października 2012 r.

Tegoroczna maturzystka dostała się na socjologię stacjonarną na uczelni publicznej. Obawia się, że po tych studiach może być jej trudno znaleźć zatrudnienie. Chce zwiększyć swoje szanse na rynku pracy podejmując równolegle kolejny fakultet. Czy będzie mogła studiować bezpłatnie na drugim kierunku, jeśli uda jej się w przyszłym roku dostać na takie studia?

TAK Ale tylko, jeśli spełni kryteria potrzebne do otrzymania stypendium rektora dla najlepszych studentów. Jest ono przyznawane za wysoką średnią ocen oraz osiągnięcia naukowe, artystyczne lub sportowe. Tylko na tej podstawie będzie mogła zostać zwolniona z płacenia za kształcenie. Po każdym roku uczelnia będzie sprawdzać czy te prawo nadal jej przysługuje. Zgodnie z przepisami osoby, które podejmują naukę na dwóch kierunkach po 1 października 2012 r. muszą liczyć się z tym, że będą musiały za kształcenie zapłacić, jeśli nie spełnią kryteriów do otrzymywania stypendium rektora.

Czy posiadanie kilku dyplomów uniemożliwia kolejne studia bezpłatne.

Absolwent uzyskał dwa tytuły magisterskie w 2011 r. (z prawa i filozofii). Studiował w trybie bezpłatnym (stacjonarnie na uczelni publicznej). Czy to oznacza, że już nie może kształcić się za darmo, nawet jeśli dostanie się do państwowej szkoły wyższej?

NIE Osoby, które rozpoczęły naukę przed 1 października 2012 r. nie mają wliczanych podjętych kierunków do limitu tych, na których można studiować bezpłatnie. Zatem uzyskanie kilku dyplomów np. w 2011 r. nie będzie brane pod uwagę przy określaniu prawa do darmowej nauki.

Czy trzeba płacić od razu za podjęcia nauki na kolejnym fakultecie

Studentka chce rozpocząć naukę na drugim kierunku studiów. Dowiedziała się, że na jej uczelni kosztują one 7 tys. zł za rok. Czy będzie musiała za nie zapłacić z góry?

NIE Podjęcie studiów na drugim kierunku jest bezpłatne. Dopiero np. po roku nauki uczelnia sprawdzi czy dana osoba może zostać zwolniona z płacenia za studia. Tylko ci, którzy spełnią kryteria do otrzymywania stypendium rektora dla najlepszych studentów zostaną zwolnieni z opłat. Jest ono przyznawane za wysoką średnią ocen oraz osiągnięcia naukowe, artystyczne lub sportowe.